Indika Sound TechSuperior Audio Equipment
அங்கத்துவம்
ஜுன் 2016 முதல் உறுப்பினர்
திறந்திருக்கிறோம்8:30 பிற்பகல் மூடுகிறது
No,344/6a koralawella, Road,Moratuwa
அனைத்து விளம்பரங்களும் Indika Sound Tech இடமிருந்து (22 இல் 1-22)