Best Products for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் Seth Medical and Safety Products இடமிருந்து (8 இல் 1-8)

சுகாதார பராமரிப்பு-கம்பஹா - PPE - Disposable Coveralls

PPE - Disposable Coveralls

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 350

சுகாதார பராமரிப்பு-கம்பஹா - PPE Full Kit

PPE Full Kit

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 430

10 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கம்பஹா - Washable Covid-19 Safety PPE Gown.

Washable Covid-19 Safety PPE Gown.

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 500

14 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கம்பஹா - Washable PPE Coverall Kit

Washable PPE Coverall Kit

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 500

24 நாட்கள்
சப்பாத்துகள் மற்றும் பாதணிகள்-கம்பஹா - Disposable Shoe Covers

Disposable Shoe Covers

கம்பஹா, சப்பாத்துகள் மற்றும் பாதணிகள்

ரூ 5

40 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கம்பஹா - PPE - Disposable Hood Cover | Caps

PPE - Disposable Hood Cover | Caps

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 100

40 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கம்பஹா - Disposable Surgeon Head Cap | Bouffant Caps

Disposable Surgeon Head Cap | Bouffant Caps

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 7

40 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கம்பஹா - PPE - Disposable Gown

PPE - Disposable Gown

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 350

42 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

பிப்ரவரி 2021 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

No 15,Wala Road,Mukalangama,Seeduwa

0773687XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0773687864
மின்னஞ்சல்