Best Services Provided

அனைத்து விளம்பரங்களும் Rajasekara Engineering இடமிருந்து (23 இல் 1-23)

டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Polycarbonate Canopy Roof

Polycarbonate Canopy Roof

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

3 நாட்கள்

Steel Table Making

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

3 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Gates Making

Gates Making

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

3 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Steel Table Making

Steel Table Making

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

3 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Modern Iron Doors works

Modern Iron Doors works

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

5 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Iron swings making

Iron swings making

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 39,000

8 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Iron works (යකඩ වැඩ)

Iron works (යකඩ වැඩ)

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

11 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Amano canopy roof

Amano canopy roof

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

19 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Aluminum pantry cupboards making

Aluminum pantry cupboards making

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 5,000

23 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Steel roof making (කාප්ප වහල )

Steel roof making (කාප්ප වහල )

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

23 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Amano canopy roof making (අමානෝ කැනපි වහල)

Amano canopy roof making (අමානෝ කැනපි වහල)

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

23 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Iron Fence Making (යකඩ වැටවල් )

Iron Fence Making (යකඩ වැටවල් )

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

23 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Making gates

Making gates

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

28 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Making Gates

Making Gates

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

34 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Iron Racks & cupboards making

Iron Racks & cupboards making

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

34 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Luxury fence design & making

Luxury fence design & making

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 50,000

35 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Iron Doors & Gates making

Iron Doors & Gates making

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

35 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Making Modern Table Designs

Making Modern Table Designs

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 27,000

35 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Making Uncommon Gate Designs

Making Uncommon Gate Designs

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 150,000

35 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Industrial lift making

Industrial lift making

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

36 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Airport mess fixing

Airport mess fixing

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

42 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Iron Fence Designs

Iron Fence Designs

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 2,400

54 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கம்பஹா - Making Amano roof/Canopy

Making Amano roof/Canopy

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 400

54 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

பிப்ரவரி 2021 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

No 549/3/1 - Mihindhu MW, Malwaththa,Nittambuva

வரைபடத்தில் காண்க
0773778XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0773778473
  • 0712688288
மின்னஞ்சல்