Making the World a Smaller Place

அனைத்து விளம்பரங்களும் PC TECH COMPUTER இடமிருந்து (15 இல் 1-15)

கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - H61 3rd Gen Motherboard

H61 3rd Gen Motherboard

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 4,950

1 நாள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 120GB SSD HDD

120GB SSD HDD

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 4,950

7 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 22’LED Monitor

22’LED Monitor

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 8,900

8 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - H81 4th Gen Motherboard

H81 4th Gen Motherboard

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 5,200

17 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 4GB DDR3 Ram Card

4GB DDR3 Ram Card

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 2,950

21 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 19' LCD

19' LCD

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 5,750

36 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 17' sq LCD Monitor

17' sq LCD Monitor

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 4,950

36 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 24inch wide FullHD Slim

24inch wide FullHD Slim

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 15,500

37 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 500GB HDD Disc

500GB HDD Disc

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 2,750

39 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 2GB DDR3 RAM

2GB DDR3 RAM

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 1,600

51 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 2GB DDR2 Ram Card

2GB DDR2 Ram Card

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 1,300

51 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - 1TB HDD

1TB HDD

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 5,500

51 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - G31 motherboard

G31 motherboard

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 2,700

55 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - G41- MOTHERBOARD DdR3

G41- MOTHERBOARD DdR3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 2,800

55 நாட்கள்
கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்-கொழும்பு - Core 2 Duo 3.1GHz 4GB/250GB PC

Core 2 Duo 3.1GHz 4GB/250GB PC

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்

ரூ 9,900

56 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:30 முற்பகல் –  7:30 பிற்பகல்

No,278/5A,Piliyandala Road,Maharagama

0710823XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0710823019
  • 0722116116
மின்னஞ்சல்