Driving to the Future

அனைத்து விளம்பரங்களும் Orange Multi இடமிருந்து (7 இல் 1-7)

கார்கள்-புத்தளம் - Mitsubishi Montero 1995

Mitsubishi Montero 1995

210,000 km

அங்கத்துவம்

புத்தளம், கார்கள்

ரூ 5,650,000

முதல் விளம்பரம்
கார்கள்-புத்தளம் - Hyundai Santa Fe jeep 2003

Hyundai Santa Fe jeep 2003

130,000 km

அங்கத்துவம்

புத்தளம், கார்கள்

ரூ 3,150,000

முதல் விளம்பரம்
கார்கள்-புத்தளம் - MG ZS 2018

MG ZS 2018

70,000 km

அங்கத்துவம்

புத்தளம், கார்கள்

ரூ 5,950,000

2 நாட்கள்
வேன்கள்-புத்தளம் - Nissan Caravan 2003

Nissan Caravan 2003

130,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

புத்தளம், வேன்கள்

ரூ 4,350,000

5 நாட்கள்
கார்கள்-புத்தளம் - Tata Nano Xm 2015

Tata Nano Xm 2015

53,000 km

அங்கத்துவம்

புத்தளம், கார்கள்

ரூ 1,375,000

6 நாட்கள்
வேன்கள்-புத்தளம் - Toyota Townace Town Ace 1993

Toyota Townace Town Ace 1993

160,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

புத்தளம், வேன்கள்

ரூ 2,575,000

6 நாட்கள்
கார்கள்-புத்தளம் - Mitsubishi Montero 1995

Mitsubishi Montero 1995

210,000 km

அங்கத்துவம்

புத்தளம், கார்கள்

ரூ 5,650,000

28 நாட்கள்
கார்கள்-புத்தளம் - Nissan Presea Frameless Model 1996

Nissan Presea Frameless Model 1996

140,000 km

அங்கத்துவம்

புத்தளம், கார்கள்

ரூ 1,775,000

31 நாட்கள்
கார்கள்-புத்தளம் - Hyundai Santa Fe jeep 2003

Hyundai Santa Fe jeep 2003

130,000 km

அங்கத்துவம்

புத்தளம், கார்கள்

ரூ 3,150,000

37 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 முற்பகல் – 11:59 பிற்பகல்

No,9 Orange Multi Coner, Puttalam Road, Chilaw

0773333XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0773333611
மின்னஞ்சல்