Orange Car Sale

Think Feel Drive!!

அனைத்து விளம்பரங்களும் Orange Car Sale இடமிருந்து (15 இல் 1-15)

கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Hilux ROCCO B5 2018

Toyota Hilux ROCCO B5 2018

58,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 16,600,000

1 நாள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Roomy GT TURBO 2018

Toyota Roomy GT TURBO 2018

23,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 6,450,000

1 நாள்
கார்கள்-கொழும்பு - Peugeot 3008 GT line 2019

Peugeot 3008 GT line 2019

32,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 13,950,000

1 நாள்
கார்கள்-கொழும்பு - Nissan Qashqai TECHNA 2018

Nissan Qashqai TECHNA 2018

70,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 9,800,000

1 நாள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Harrier 2017

Toyota Harrier 2017

39,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 17,975,000

1 நாள்
கார்கள்-கொழும்பு - Peugeot 5008 ALLURE 2019

Peugeot 5008 ALLURE 2019

19,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 16,700,000

1 நாள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Land Cruiser Prado Tx 150 2013

Toyota Land Cruiser Prado Tx 150 2013

98,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 20,700,000

1 நாள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Land Cruiser Prado LC5 2013

Toyota Land Cruiser Prado LC5 2013

94,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 24,550,000

1 நாள்
கார்கள்-கொழும்பு - BMW 330e M Sport 2016

BMW 330e M Sport 2016

29,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 14,700,000

கார்கள்-கொழும்பு - Honda Civic Sr 2018

Honda Civic Sr 2018

60,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 7,450,000

கார்கள்-கொழும்பு - BMW X3 20d 2013

BMW X3 20d 2013

107,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 12,000,000

3 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Mitsubishi Eclipse Cross High 2018

Mitsubishi Eclipse Cross High 2018

23,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 12,375,000

10 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Nissan X-Trail 2015

Nissan X-Trail 2015

61,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 7,250,000

42 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Toyota CHR GT 2020

Toyota CHR GT 2020

3,500 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 11,400,000

49 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Land Rover Range Velar 2018

Land Rover Range Velar 2018

28,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 30,700,000

59 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

ஏப்ரல் 2016 முதல் உறுப்பினர்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

158, Dutugemunu Street, Kohuwala.

மின்னஞ்சல்