Pets for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் Omesha இடமிருந்து (19 இல் 1-19)

கால்நடை சேவைகள்-கொழும்பு - Labrador for crossing(imported-Hungary)

Labrador for crossing(imported-Hungary)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கால்நடை சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

1 நாள்
கால்நடை சேவைகள்-கொழும்பு - Labrador for crossing(imported-Romania)

Labrador for crossing(imported-Romania)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கால்நடை சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

1 நாள்
செல்ல பிராணிகள்-கொழும்பு - Labrador puppies ( Chocolate brown )

Labrador puppies ( Chocolate brown )

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 120,000

1 நாள்
செல்ல பிராணிகள்-கம்பஹா - Labrador puppies (pure breed)

Labrador puppies (pure breed)

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 42,000

6 நாட்கள்
கால்நடை சேவைகள்-கொழும்பு - Labrador for crossing(imported-Hungary)

Labrador for crossing(imported-Hungary)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கால்நடை சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

6 நாட்கள்
செல்ல பிராணிகள்-கம்பஹா - Labrador puppies (pure breed)

Labrador puppies (pure breed)

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 45,000

7 நாட்கள்
கால்நடை சேவைகள்-கொழும்பு - Labrador for crossing(imported-Romania)

Labrador for crossing(imported-Romania)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கால்நடை சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

7 நாட்கள்
செல்ல பிராணிகள்-கொழும்பு - Labrador puppies ( Black & chocolate brown )

Labrador puppies ( Black & chocolate brown )

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 120,000

7 நாட்கள்
கால்நடை சேவைகள்-கொழும்பு - Labrador for crossing(imported-Romania)

Labrador for crossing(imported-Romania)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கால்நடை சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

10 நாட்கள்
செல்ல பிராணிகள்-கொழும்பு - Labrador puppies ( Chocolate brown & Black )

Labrador puppies ( Chocolate brown & Black )

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 120,000

10 நாட்கள்
செல்ல பிராணிகள்-கொழும்பு - Labrador retriever puppies

Labrador retriever puppies

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 55,000

10 நாட்கள்
செல்ல பிராணிகள்-கம்பஹா - Labrador puppies (imported blood line)

Labrador puppies (imported blood line)

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 30,000

14 நாட்கள்
செல்ல பிராணிகள்-கம்பஹா - Labrador puppies (imported blood line Romania )

Labrador puppies (imported blood line Romania )

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 42,000

15 நாட்கள்
செல்ல பிராணிகள்-கம்பஹா - Labrador puppies (One side Derect imported )

Labrador puppies (One side Derect imported )

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 45,000

20 நாட்கள்
செல்ல பிராணிகள்-கம்பஹா - Labrador puppies (chocolate brown )

Labrador puppies (chocolate brown )

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, செல்ல பிராணிகள்

ரூ 95,000

21 நாட்கள்
கால்நடை சேவைகள்-கொழும்பு - Labrador for crossing(imported-Hungary)

Labrador for crossing(imported-Hungary)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கால்நடை சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

28 நாட்கள்
கால்நடை சேவைகள்-கொழும்பு - Labrador for crossing(imported-Romania)

Labrador for crossing(imported-Romania)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கால்நடை சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

28 நாட்கள்
கால்நடை சேவைகள்-கொழும்பு - Labrador for crossing(imported-Romania)

Labrador for crossing(imported-Romania)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கால்நடை சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

43 நாட்கள்
கால்நடை சேவைகள்-கொழும்பு - Labrador for crossing(imported-S.Africa)

Labrador for crossing(imported-S.Africa)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கால்நடை சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

56 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 முற்பகல் – 11:59 பிற்பகல்

No,32/2,Sarwajana mawatha,Yatiyana,Minuwangoda,Gampaha

0776559XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0776559378
மின்னஞ்சல்