Mobile Phones & Tech Deals

அனைத்து விளம்பரங்களும் NOVATECH இடமிருந்து (116 இல் 1-25)

கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 12 Pro Max 256GB LLA (Used)

Apple iPhone 12 Pro Max 256GB LLA (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 249,000

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy S21 256GB (Used)

Samsung Galaxy S21 256GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 158,000

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB (Used)

Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 210,000

1 நாள்
கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்-கொழும்பு - Apple iPad Pro 11 2021 M1 128GB 5G+WiFi

Apple iPad Pro 11 2021 M1 128GB 5G+WiFi

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்

ரூ 248,000

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone XS Gold (Used)

Apple iPhone XS Gold (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 99,900

கையடக்க தொலைபேசி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - Huawei GT 2 Pro SmartWatch (New)

Huawei GT 2 Pro SmartWatch (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசி துணைக் கருவிகள்

ரூ 46,000

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Asus ROG Phone 5 256/12GB (New)

Asus ROG Phone 5 256/12GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 189,000

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Google Pixel 4a 5G 128GB (New)

Google Pixel 4a 5G 128GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 116,000

1 நாள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Google Pixel 3a 64GB (Used)

Google Pixel 3a 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 58,000

2 நாட்கள்
கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்-கொழும்பு - Apple MacBook Air 2020

Apple MacBook Air 2020

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்

ரூ 169,000

4 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128/6GB (Used)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128/6GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 47,000

6 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 8 64GB RED (Used)

Apple iPhone 8 64GB RED (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 47,000

7 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone X 64GB (Used)

Apple iPhone X 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 76,000

7 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 11 64GB (Used)

Apple iPhone 11 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 125,000

9 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 12 Pro 128GB Graphite (Used)

Apple iPhone 12 Pro 128GB Graphite (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 219,000

9 நாட்கள்
கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்-கொழும்பு - Apple MacBook Air 2020 Grey

Apple MacBook Air 2020 Grey

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்

ரூ 179,000

9 நாட்கள்
கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்-கொழும்பு - Apple MacBook Air 2019 i5 Grey

Apple MacBook Air 2019 i5 Grey

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணனிகள் மற்றும் டேப்லெட்கள்

ரூ 182,000

9 நாட்கள்
கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்-கொழும்பு - GoPro Hero 8 Black Edition

GoPro Hero 8 Black Edition

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கேமரா மற்றும் கேமரா பதிவுகள்

ரூ 65,000

11 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - OnePlus 9 Pro 5G 256/12GB (New)

OnePlus 9 Pro 5G 256/12GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 211,000

11 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - OnePlus 9 5G 256/12GB (New)

OnePlus 9 5G 256/12GB (New)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 149,000

11 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy S21 Ultra 256/12GB Company (Used)

Samsung Galaxy S21 Ultra 256/12GB Company (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 210,000

12 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Samsung Galaxy S21 256GB Company (Used)

Samsung Galaxy S21 256GB Company (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 158,000

13 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 12 Pro 256GB (Used)

Apple iPhone 12 Pro 256GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 239,000

13 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசிகள்-கொழும்பு - Apple iPhone 11 Pro Max 64GB (Used)

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB (Used)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசிகள்

ரூ 179,000

15 நாட்கள்
கையடக்க தொலைபேசி துணைக் கருவிகள்-கொழும்பு - Baseus Apple Lighting Cable

Baseus Apple Lighting Cable

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கையடக்க தொலைபேசி துணைக் கருவிகள்

ரூ 2,900

15 நாட்கள்
ஆகஸ்ட் 2020 முதல் உறுப்பினர்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்: 10:00 முற்பகல் –  7:00 பிற்பகல்

0777122XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0777122011
மின்னஞ்சல்