Best Jobs for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் MC Holdings இடமிருந்து (12 இல் 1-12)

பொதியிடல் அதிகாரி-கம்பஹா - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - කඩවත

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - කඩවත

MC JOBS

இலங்கை ரூபா 45,000 - 48,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, பொதியிடல் அதிகாரி

5 நாட்கள்
பொதியிடல் அதிகாரி-கொழும்பு - ලේබල් අංශ දින/සති වැටුප් මාලබේ

ලේබල් අංශ දින/සති වැටුප් මාලබේ

MC JOBS

இலங்கை ரூபா 48,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பொதியிடல் அதிகாரி

8 நாட்கள்
உற்பத்தித்துறை ஊழியர்-கம்பஹா - නිෂ්පාදන අංශ සේවක සේවිකා - කඩවත

නිෂ්පාදන අංශ සේවක සේවිකා - කඩවත

MC JOBS

இலங்கை ரூபா 42,000 - 45,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, உற்பத்தித்துறை ஊழியர்

23 நாட்கள்
பொதியிடல் அதிகாரி-கம்பஹா - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - ගම්පහ

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - ගම්පහ

MC JOBs

இலங்கை ரூபா 42,000 - 45,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, பொதியிடல் அதிகாரி

24 நாட்கள்
குமாஸ்தா-கம்பஹா - ලිපිකරු - කිරිබත්ගොඩ

ලිපිකරු - කිරිබත්ගොඩ

MC Jobs

இலங்கை ரூபா 35,000 - 38,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, குமாஸ்தா

28 நாட்கள்
பொதியிடல் அதிகாரி-கம்பஹா - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා කිරිබත්ගොඩ

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා කිරිබත්ගොඩ

MC JOBS

இலங்கை ரூபா 45,000 - 48,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, பொதியிடல் அதிகாரி

32 நாட்கள்
பொதியிடல் அதிகாரி-கம்பஹா - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා නිට්ටඹුව

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා නිට්ටඹුව

MC JOBS

இலங்கை ரூபா 45,000 - 48,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, பொதியிடல் அதிகாரி

33 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கம்பஹா - රිය සහායක කිරිබත්ගොඩ

රිය සහායක කිරිබත්ගොඩ

MC jobs

இலங்கை ரூபா 42,000 - 45,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, ஓட்டுனர்

40 நாட்கள்
பொதியிடல் அதிகாரி-கம்பஹா - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - ගම්පහ

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - ගම්පහ

MC JOBS

இலங்கை ரூபா 42,000 - 45,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, பொதியிடல் அதிகாரி

40 நாட்கள்
பொதியிடல் அதிகாரி-கம்பஹா - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා කඩවත

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා කඩවත

MC JOBS

இலங்கை ரூபா 42,000 - 45,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, பொதியிடல் அதிகாரி

54 நாட்கள்
பொதியிடல் அதிகாரி-கம்பஹா - ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා නිට්ටඹුව

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා නිට්ටඹුව

MC JOBS

இலங்கை ரூபா 42,000 - 45,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, பொதியிடல் அதிகாரி

58 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கம்பஹா - රිය සහායක - වත්තල

රිය සහායක - වත්තල

MC JOBS

இலங்கை ரூபா 45,000 - 50,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, ஓட்டுனர்

59 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
நாளை திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  4:00 பிற்பகல்

No-07,New Shopping Mall,Weliweriya

0774500XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0774500949
மின்னஞ்சல்