Driving to the Future

அனைத்து விளம்பரங்களும் M.Mohamed இடமிருந்து (5 இல் 1-5)

லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கண்டி - Toyota Dyna 1993

Toyota Dyna 1993

350,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கண்டி, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 1,650,000

வேன்கள்-கண்டி - Toyota LH113V 1997

Toyota LH113V 1997

350,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கண்டி, வேன்கள்

ரூ 4,350,000

லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கண்டி - Isuzu Elf NHR55E 1989

Isuzu Elf NHR55E 1989

200,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கண்டி, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 1,350,000

33 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கண்டி - Isuzu 250 12 1/2 1996

Isuzu 250 12 1/2 1996

148,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கண்டி, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 2,750,000

33 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கண்டி - Suzuki Every 2002

Suzuki Every 2002

149,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கண்டி, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 1,200,000

34 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 முற்பகல் – 11:59 பிற்பகல்

87/5, Pitunugama, Muruthagahamula

0778510XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0778510106
மின்னஞ்சல்