Driving to the Future

அனைத்து விளம்பரங்களும் Mr.Liyanage இடமிருந்து (6 இல் 1-6)

லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-களுத்துறை - Tata Dimo Batta 2008

Tata Dimo Batta 2008

78,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 700,000

14 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-களுத்துறை - Tata Dimo Batta 2011

Tata Dimo Batta 2011

77,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 8,250,001

14 நாட்கள்
கார்கள்-களுத்துறை - Toyota Corona 1987

Toyota Corona 1987

178,000 km

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, கார்கள்

ரூ 650,000

14 நாட்கள்
வேன்கள்-களுத்துறை - Hyundai H100 2000

Hyundai H100 2000

178,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வேன்கள்

ரூ 1,950,000

14 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-களுத்துறை - Tata Dimo Batta 2010

Tata Dimo Batta 2010

78,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 725,000

34 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-களுத்துறை - Tata Dimo Batta 2012

Tata Dimo Batta 2012

78,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 825,000

34 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  8:00 பிற்பகல்

Raigama ,Bandaragama

0767793XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0767793229
மின்னஞ்சல்