Real Estate for Your World

அனைத்து விளம்பரங்களும் Lanka property developers இடமிருந்து (9 இல் 1-9)

நிலம்-கொழும்பு - Land with Old House for Sale in Dehiwala

Land with Old House for Sale in Dehiwala

5.7 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 13,500,000 மொத்த

23 நாட்கள்
வீடு வாடகைக்கு-கொழும்பு - House for Rent - Kohuwala

House for Rent - Kohuwala

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடு வாடகைக்கு

ரூ 55,000 மாதத்துக்கு

23 நாட்கள்
மற்றவை-கொழும்பு - Vegetable Rack

Vegetable Rack

கொழும்பு, மற்றவை

ரூ 28,000

25 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for Sale Kalubowila

House for Sale Kalubowila

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 20,000,000

35 நாட்கள்
வீடு வாடகைக்கு-கொழும்பு - Fully Furnished House for Rent Kalubowila

Fully Furnished House for Rent Kalubowila

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடு வாடகைக்கு

ரூ 80,000 மாதத்துக்கு

49 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for Sale Kalubowila

House for Sale Kalubowila

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 24,000,000

49 நாட்கள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Colombo 06

Land for sale in Colombo 06

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,800,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

49 நாட்கள்
வீடு வாடகைக்கு-கொழும்பு - house for rent dehiwala

house for rent dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடு வாடகைக்கு

ரூ 45,000 மாதத்துக்கு

49 நாட்கள்
வீடு வாடகைக்கு-கொழும்பு - House for Rent Mount Laviniya

House for Rent Mount Laviniya

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடு வாடகைக்கு

ரூ 42,000 மாதத்துக்கு

52 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 முற்பகல் – 11:59 பிற்பகல்

30/D, Silva Road, Kalubowila

0767286XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0767286652
மின்னஞ்சல்