Pets for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் Jeri farm இடமிருந்து (36 இல் 1-25)

பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஒரு கிழமை கடக்நாத் குஞ்சுகள்(Indian Blood Line )

ஒரு கிழமை கடக்நாத் குஞ்சுகள்(Indian Blood Line )

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,400

முதல் விளம்பரம்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஊர் குஞ்சுகள்

ஊர் குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 50

பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஆண் கினி கோழிகள்

ஆண் கினி கோழிகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,400

3 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஒரு கிழமை கடக்நாத் குஞ்சுகள்(Indian Blood Line )

ஒரு கிழமை கடக்நாத் குஞ்சுகள்(Indian Blood Line )

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 1,400

5 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - இரண்டு கிழமை நாட்டு குஞ்சுகள்

இரண்டு கிழமை நாட்டு குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 105

6 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - இரண்டு மாதம் கழுத்து வெட்டி கோழிக்குஞ்சுகள்

இரண்டு மாதம் கழுத்து வெட்டி கோழிக்குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 310

8 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - முட்டையிடும் கோழிகள்

முட்டையிடும் கோழிகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 950

8 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - 3 கிழமை கினி குஞ்சுகள்

3 கிழமை கினி குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 380

8 நாட்கள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-யாழ்ப்பாணம் - பப்பா கன்று

பப்பா கன்று

யாழ்ப்பாணம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 120

8 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - சேவல்கள்

சேவல்கள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 700

12 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஒரு கிழமை வான்கோழி குஞ்சுகள்

ஒரு கிழமை வான்கோழி குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 350

12 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஒரு நாள் காடை குஞ்சுகள்

ஒரு நாள் காடை குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 20

12 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஒரு கிழமை காடைக் குஞ்சுகள்

ஒரு கிழமை காடைக் குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 40

12 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-யாழ்ப்பாணம் - Drinking Nipple

Drinking Nipple

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 80

17 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - Drinking Nipples

Drinking Nipples

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 80

17 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-யாழ்ப்பாணம் - Hybrid Sorghum Grass SX17

Hybrid Sorghum Grass SX17

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 400

17 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-யாழ்ப்பாணம் - Animal Feeding Bottle

Animal Feeding Bottle

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 165

17 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-யாழ்ப்பாணம் - W1209 Temperature Controller

W1209 Temperature Controller

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 480

17 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - 30 நாள் குஞ்சுகள்

30 நாள் குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 210

21 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-யாழ்ப்பாணம் - W3001 Temperature controller

W3001 Temperature controller

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 950

21 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - பேட்டுக்கோழிகள்

பேட்டுக்கோழிகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 950

21 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - வான்கோழி குஞ்சுகள்

வான்கோழி குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 350

23 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - 1 கிழமை குஞ்சுகள்

1 கிழமை குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 85

23 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - சேவல் குஞ்சுகள்

சேவல் குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 75

24 நாட்கள்
பண்ணை விலங்குகள்-யாழ்ப்பாணம் - ஊர் குஞ்சுகள்

ஊர் குஞ்சுகள்

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 65

24 நாட்கள்
விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்-யாழ்ப்பாணம் - Rolling Egg Tray

Rolling Egg Tray

அங்கத்துவம்

யாழ்ப்பாணம், விலங்குகளுக்கான துணைக்கருவிகள்

ரூ 4,500

24 நாட்கள்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 முற்பகல் – 11:59 பிற்பகல்

Keratheevu Road, Tanakkilippu Chavakatcheri, Jaffna

0772741XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0772741206
மின்னஞ்சல்