Where Dreams Come Home

அனைத்து விளம்பரங்களும் JD Properties இடமிருந்து (53 இல் 1-25)

வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for Sale in Thalawathugoda

House for Sale in Thalawathugoda

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 51,000,000

வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for Sale in Thalawathugoda

House for Sale in Thalawathugoda

படுக்கை: 5, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 51,000,000

உள்நாட்டு சேவைகள்-கொழும்பு - Building Cleaning - Interior & Exterior

Building Cleaning - Interior & Exterior

கொழும்பு, உள்நாட்டு சேவைகள்

ரூ 25,000

2 நாட்கள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale - 320 P Koswatta,Battaramulla

Land for sale - 320 P Koswatta,Battaramulla

320.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 3,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

3 நாட்கள்
குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Brand New Apartment for Sale at - Wijerama

Brand New Apartment for Sale at - Wijerama

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

ரூ 24,000,000

3 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Luxury House - 65P Battaramulla

Luxury House - 65P Battaramulla

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 170,000,000

4 நாட்கள்
வணிக சொத்து வாடகைக்கு-கொழும்பு - Property for Lease - Hospital Road, Maharagama

Property for Lease - Hospital Road, Maharagama

16,000 சதுர அடி

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வணிக சொத்து வாடகைக்கு

ரூ 1,600,000 மாதத்துக்கு

5 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for sale at Ethulkotte

House for sale at Ethulkotte

படுக்கை: 6, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 90,000,000

6 நாட்கள்

Coconut Land - Kurunegala

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, நிலம்

7 நாட்கள்

Coconut Land - Gampaha District

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, நிலம்

7 நாட்கள்
அறை மற்றும் இணைப்பு வாடகைக்கு-கொழும்பு - Annex for Rent - Nugegoda

Annex for Rent - Nugegoda

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, அறை மற்றும் இணைப்பு வாடகைக்கு

ரூ 38,000 மாதத்துக்கு

8 நாட்கள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale in Kolonnawa

Land for sale in Kolonnawa

51.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 4,200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

10 நாட்கள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for sale - Battaramulla

Land for sale - Battaramulla

47.25 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 5,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

10 நாட்கள்
வணிக பண்புகள் விற்பனைக்கு-கம்பஹா - Building for sale - Akkara 50.

Building for sale - Akkara 50.

2,800 சதுர அடி

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வணிக பண்புகள் விற்பனைக்கு

ரூ 25,000,000

10 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House in For Sale - Gangodawila

House in For Sale - Gangodawila

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 58,000,000

10 நாட்கள்
நிலம்-கம்பஹா - Land for Sale in Katunayake - 375 P bare

Land for Sale in Katunayake - 375 P bare

375.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, நிலம்

ரூ 400,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

10 நாட்கள்
நிலம்-கம்பஹா - Bare Land for Sale - Indolamulla

Bare Land for Sale - Indolamulla

3.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, நிலம்

ரூ 33,000,000 மொத்த

10 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கம்பஹா - 14P House for Sale in Wattala

14P House for Sale in Wattala

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 21,000,000

11 நாட்கள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Colombo 5

Land for Sale in Colombo 5

7.8 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 12,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

11 நாட்கள்
வணிக சொத்து வாடகைக்கு-கொழும்பு - Rent 2nd Floor - Battaramulla

Rent 2nd Floor - Battaramulla

2,000 சதுர அடி

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வணிக சொத்து வாடகைக்கு

ரூ 275,000 மாதத்துக்கு

13 நாட்கள்
வீடு வாடகைக்கு-மாத்தறை - House for Rent - Galle Road

House for Rent - Galle Road

படுக்கை: 5, குளியல்: 5

அங்கத்துவம்

மாத்தறை, வீடு வாடகைக்கு

ரூ 150,000 மாதத்துக்கு

14 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-புத்தளம் - House in ( 3A 40P ) for sale - Kakkapalliya

House in ( 3A 40P ) for sale - Kakkapalliya

படுக்கை: 9, குளியல்: 9

அங்கத்துவம்

புத்தளம், வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 32,500,000

14 நாட்கள்
குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Apartment (Brand new) - Cotta Road

Apartment (Brand new) - Cotta Road

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு

ரூ 36,000,000

16 நாட்கள்
நிலம்-கொழும்பு - Lands for sale - 40 P Battaramulla

Lands for sale - 40 P Battaramulla

39.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, நிலம்

ரூ 78,000,000 மொத்த

16 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - House for sale - Wijerama

House for sale - Wijerama

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 85,000,000

16 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-கொழும்பு - Pannipitiya - House in 22P, for sale

Pannipitiya - House in 22P, for sale

படுக்கை: 6, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 46,000,000

16 நாட்கள்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  4:00 பிற்பகல்

No :39, Jayanthi mw, pamunuwa, Maharaga

0767605XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0767605935
மின்னஞ்சல்