Stay Safe!Stay Home!

அனைத்து விளம்பரங்களும் Indulge Chocolate Company இடமிருந்து (25 இல் 1-25)

பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat Original 2x9 186g

KitKat Original 2x9 186g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 1,000

முதல் விளம்பரம்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle White Chocolate 60g

Nestle White Chocolate 60g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 500

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Lion Choco 4 Pack 120G

Lion Choco 4 Pack 120G

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 850

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - NESTLE QUALITY STREET TUB 650G

NESTLE QUALITY STREET TUB 650G

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 3,750

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle Quality Street Pouch 435G

Nestle Quality Street Pouch 435G

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 3,000

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle Milkybar 100g

Nestle Milkybar 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 750

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Smarties Tube 38g

Smarties Tube 38g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 280

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Smarties Tube 4 Pack 114g

Smarties Tube 4 Pack 114g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 1,000

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Smarties Pouch 87g

Smarties Pouch 87g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 700

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Smarties Sharing Block 100g

Smarties Sharing Block 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 750

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle Crunch 100g

Nestle Crunch 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 750

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Smarties Tube 3 Pack 114g

Smarties Tube 3 Pack 114g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 800

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle After Eight 300g

Nestle After Eight 300g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 2,250

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat Chunky 38g

KitKat Chunky 38g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 300

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Kitkat Hazelnut Crunch 18g

Kitkat Hazelnut Crunch 18g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 200

39 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Kitkat Cookie Crumble 18g

Kitkat Cookie Crumble 18g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 200

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KITKAT MINI EGGS 81G - 850/-

KITKAT MINI EGGS 81G - 850/-

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 850

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat Lemon Cookies & Cream 2x9 186g

KitKat Lemon Cookies & Cream 2x9 186g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 1,000

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat Original 2x9 186g

KitKat Original 2x9 186g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 1,000

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat Orange 2x9 186g

KitKat Orange 2x9 186g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 1,000

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat Dark 2x9 186g

KitKat Dark 2x9 186g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 1,000

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat Chunky Milk 4 Pack 128g

KitKat Chunky Milk 4 Pack 128g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 850

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat 4x3 Slab 124g

KitKat 4x3 Slab 124g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 750

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat Gold 41.5g

KitKat Gold 41.5g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 400

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - KitKat 41g Bar

KitKat 41g Bar

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 300

40 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Mini KitKat 13g

Mini KitKat 13g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 120

40 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 பிற்பகல் –  6:00 பிற்பகல்

0117682XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0117682314
மின்னஞ்சல்