Ideas for Life.

அனைத்து விளம்பரங்களும் GETWELD TRADING இடமிருந்து (20 இல் 1-20)

டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Floor Carpet (wall to wall)

Floor Carpet (wall to wall)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 89

12 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Economy Vinyl Sheet Works

Economy Vinyl Sheet Works

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 65

27 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Factory Sheet Flooring

Factory Sheet Flooring

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 225

27 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Luxury Vinly Planks

Luxury Vinly Planks

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 230

27 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Luxury Banquet Hall Carpet

Luxury Banquet Hall Carpet

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 275

27 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Artificial Grass Carpet

Artificial Grass Carpet

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 165

28 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Floor Carpet

Floor Carpet

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 90

28 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Vinly Planks with Installation

Vinly Planks with Installation

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 270

32 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Window Blinds

Window Blinds

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 145

32 நாட்கள்
உள்நாட்டு சேவைகள்-கொழும்பு - Floor Carpets installation

Floor Carpets installation

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, உள்நாட்டு சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

42 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Ofice Curtain (Blinds)

Ofice Curtain (Blinds)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 145

46 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Luxury Zebra Blinds

Luxury Zebra Blinds

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 450

50 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Outdoor Grass Carpet

Outdoor Grass Carpet

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

50 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Banquet Hall carpet (Luxury )

Banquet Hall carpet (Luxury )

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 325

50 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Wallpaper

Wallpaper

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

50 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Luxury Wallpaper

Luxury Wallpaper

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 145

51 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Office Carpet (loop pile)

Office Carpet (loop pile)

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 90

55 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Paint House/Building/Apartment

Paint House/Building/Apartment

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 12

56 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Banquet Hall Carpet

Banquet Hall Carpet

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 295

56 நாட்கள்
டிரேட்ஸ் சேவைகள்-கொழும்பு - Roller Blinds

Roller Blinds

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, டிரேட்ஸ் சேவைகள்

ரூ 350

56 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
நாளை திறந்திருக்கும்:  8:30 முற்பகல் –  6:00 பிற்பகல்

No.326/4, Dewamiththa Place, Heiyanthuduwa, Mabima

0778384XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0778384015
மின்னஞ்சல்