The place of your dream Car

அனைத்து விளம்பரங்களும் Gayuki Holdings (Pvt) Ltd இடமிருந்து (80 இல் 1-25)

கார்கள்-கம்பஹா - Honda Vezel 2013

Honda Vezel 2013

97,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 4,995,000

3 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Toyota Aqua G Grade BrownEdition 2013

Toyota Aqua G Grade BrownEdition 2013

103,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 4,895,000

3 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Daihatsu Copen X play Sport 2015

Daihatsu Copen X play Sport 2015

16,527 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 4,375,000

3 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Mitsubishi Attrage Full option 2016

Mitsubishi Attrage Full option 2016

5,847 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 6,395,000

5 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Audi A3 TFSI Fullyloaded 2016

Audi A3 TFSI Fullyloaded 2016

14,210 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 9,850,000

6 நாட்கள்
வேன்கள்-கம்பஹா - Nissan Clipper 2018

Nissan Clipper 2018

5,035 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 3,895,000

6 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Toyota Vitz Safety pkg 2018

Toyota Vitz Safety pkg 2018

11,875 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 6,395,000

6 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Mitsubishi Montero 2013

Mitsubishi Montero 2013

78,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 13,450,000

9 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Mitsubishi Montero Sport Diesel 2012

Mitsubishi Montero Sport Diesel 2012

91,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 8,895,000

9 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Daihatsu Tanto Full Option 2015

Daihatsu Tanto Full Option 2015

11,400 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 4,295,000

11 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Alto Full option 2018

Suzuki Alto Full option 2018

45 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,995,000

12 நாட்கள்
வேன்கள்-கம்பஹா - Suzuki Every Wagon 2016

Suzuki Every Wagon 2016

26,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 4,295,000

13 நாட்கள்
வேன்கள்-கம்பஹா - Nissan Clipper 2015

Nissan Clipper 2015

27,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 4,295,000

13 நாட்கள்
வேன்கள்-கம்பஹா - Nissan Clipper 2016

Nissan Clipper 2016

16,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 3,695,000

13 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Daihatsu Boon Safety Edition 2017

Daihatsu Boon Safety Edition 2017

11,514 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 4,995,000

15 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Toyota Vitz Safety Push 2018

Toyota Vitz Safety Push 2018

67,800 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 6,295,000

15 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Daihatsu Move Conte Full option 2015

Daihatsu Move Conte Full option 2015

11,700 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,995,000

16 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Toyota Pixis G Inteligent key 2015

Toyota Pixis G Inteligent key 2015

13,680 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,890,000

16 நாட்கள்
வேன்கள்-கம்பஹா - Daihatsu Hijet PC 2017

Daihatsu Hijet PC 2017

11,200 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 3,695,000

16 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Toyota Vitz Safety Push 6 2018

Toyota Vitz Safety Push 6 2018

6,200 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 6,395,000

16 நாட்கள்
வேன்கள்-கம்பஹா - Daihatsu Attrai Turbo 2017

Daihatsu Attrai Turbo 2017

27,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, வேன்கள்

ரூ 3,895,000

16 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Honda N-Box Safety Edtion 2017

Honda N-Box Safety Edtion 2017

11,327 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 4,395,000

17 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கம்பஹா - Isuzu Elf 2015

Isuzu Elf 2015

15,500 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 4,795,000

18 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Daihatsu Mira ES LED Facelift 2017

Daihatsu Mira ES LED Facelift 2017

7,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 4,295,000

18 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Daihatsu Mira Es | Full option 2016

Daihatsu Mira Es | Full option 2016

15,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 4,095,000

18 நாட்கள்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
நாளை திறந்திருக்கும்:  8:30 முற்பகல் –  6:30 பிற்பகல்

75, Negambo Road, Ja Ela

0773072XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0773072885
மின்னஞ்சல்