Best Jobs for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் DILIGENT HOLDINGS PVT LTD Careers இடமிருந்து (12 இல் 1-12)

தொலைபேசி உதவியாளர்-கம்பஹா - ෆොර්ක් ලිෆ්ට් රථ රියදුරු - සපුගස්කන්ද

ෆොර්ක් ලිෆ්ට් රථ රියදුරු - සපුගස්කන්ද

DPL PVT Ltd

இலங்கை ரூபா 48,000 - 52,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, தொலைபேசி உதவியாளர்

13 நாட்கள்
தொலைபேசி உதவியாளர்-கம்பஹா - Fork Lift Operator

Fork Lift Operator

DILIGENT HOLDINGS (PVT) LTD

இலங்கை ரூபா 47,000 - 52,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, தொலைபேசி உதவியாளர்

13 நாட்கள்
அலுவலக செயல்பாட்டு உதவியாளர்-கம்பஹா - Operation Assistant - Sapugaskanda

Operation Assistant - Sapugaskanda

DILIGENT HOLDINGS PVT LTD Careers

இலங்கை ரூபா 35,000 - 38,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, அலுவலக செயல்பாட்டு உதவியாளர்

13 நாட்கள்

Operation Assistant - Kelaniya

DILIGENT HOLDINGS PVT LTD Careers

இலங்கை ரூபா 30,000 - 32,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, அலுவலக செயல்பாட்டு உதவியாளர்

13 நாட்கள்

Warehouse Assistant - Kelaniya

Diligent Holdings (Pvt) Ltd

இலங்கை ரூபா 30,000 - 35,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கடைக்காரர்

17 நாட்கள்
கடைக்காரர்-கொழும்பு - Warehouse Assistant - Orugodawaththa

Warehouse Assistant - Orugodawaththa

Diligent Holdings (Pvt) Ltd

இலங்கை ரூபா 30,000 - 35,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கடைக்காரர்

17 நாட்கள்
கடைக்காரர்-கம்பஹா - ගබඩා සහයක (පිරිමි /ගැහැණු) - දන්කොටුව

ගබඩා සහයක (පිරිමි /ගැහැණු) - දන්කොටුව

CW Holdings (Pvt) Ltd.

இலங்கை ரூபா 35,000 - 40,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கடைக்காரர்

38 நாட்கள்
கடைக்காரர்-கம்பஹா - ගබඩා සහයක (පිරිමි) - සපුගස්කන්ද

ගබඩා සහයක (පිරිමි) - සපුගස්කන්ද

HD Holdings.

இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கடைக்காரர்

38 நாட்கள்
கடைக்காரர்-கம்பஹா - ගබඩා සහයක (පිරිමි) සපුගස්කන්ද - දින පතා වැටුප්

ගබඩා සහයක (පිරිමි) සපුගස්කන්ද - දින පතා වැටුප්

DH Holdings (Pvt) Ltd.

இலங்கை ரூபா 40,000 - 45,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கடைக்காரர்

38 நாட்கள்

ගබඩා සහයක (පිරිමි) - සපුගස්කන්ද වැටුප් (දින පතා / සතිපතා)

CW Holdings (Pvt) Ltd.

இலங்கை ரூபா 32,000 - 38,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கடைக்காரர்

48 நாட்கள்
கடைக்காரர்-கொழும்பு - ගබඩා සහයක (පිරිමි) - ඔරුගොඩවත්ත

ගබඩා සහයක (පිරිමි) - ඔරුගොඩවත්ත

CW Holdings (Pvt) Ltd.

இலங்கை ரூபா 30,000 - 35,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கடைக்காரர்

48 நாட்கள்
பொதியிடல் அதிகாரி-கம்பஹா - ඇසුරුම් සහයිකා (ගැහැණු) - සතිපතා වැටුප් කැලණිය

ඇසුරුම් සහයිකා (ගැහැණු) - සතිපතා වැටුප් කැලණිය

CW Holdings (Pvt) Ltd.

இலங்கை ரூபா 30,000 - 35,000

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, பொதியிடல் அதிகாரி

49 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

மே 2020 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:30 முற்பகல் –  5:30 பிற்பகல்

No : 166/1,Debaraliyadda,Pannala

மின்னஞ்சல்