The Future. Today

அனைத்து விளம்பரங்களும் Dialog Axiata Careers இடமிருந்து (4 இல் 1-4)

மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்-கொழும்பு - Officer – Roaming Services

Officer – Roaming Services

Dialog Axiata PLC

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்

3 நாட்கள்
கணக்காளர்-கொழும்பு - Accounts Support Associates - Western Region

Accounts Support Associates - Western Region

Dialog Axiata PLC

இலங்கை ரூபா 15,000 - 20,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கணக்காளர்

37 நாட்கள்
தொழில்நுட்ப அதிகாரி-கொழும்பு - Technical Officer - Western Region

Technical Officer - Western Region

Dialog Axiata PLC

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, தொழில்நுட்ப அதிகாரி

45 நாட்கள்
நிதி ஆலோசகர்-கொழும்பு - Channel Finance Officer

Channel Finance Officer

Dialog Axiata PLC

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, நிதி ஆலோசகர்

53 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:30 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

No.475, Union Place, Colombo 02

0777893XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0777893893
மின்னஞ்சல்