Driving to the Future

அனைத்து விளம்பரங்களும் Buddhika இடமிருந்து (21 இல் 1-21)

வேன்கள்-கேகாலை - Suzuki Every PC 2016

Suzuki Every PC 2016

51,365 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கேகாலை, வேன்கள்

ரூ 3,195,000

கார்கள்-கேகாலை - Nissan March 2000

Nissan March 2000

110,000 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 2,000,000

லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கேகாலை - Mahindra Bolero 2016

Mahindra Bolero 2016

80,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கேகாலை, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 2,260,000

5 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Toyota Ceres 1995

Toyota Ceres 1995

120,000 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 2,125,000

6 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Suzuki Swift 2005

Suzuki Swift 2005

137,000 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 3,150,000

7 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Suzuki Alto japan 2016

Suzuki Alto japan 2016

73,250 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 3,285,000

8 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Toyota Starlet ep91 1997

Toyota Starlet ep91 1997

141,350 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 2,495,000

8 நாட்கள்
லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்-கேகாலை - Other Brand Model 2008

Other Brand Model 2008

240,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கேகாலை, லொறிகள் மற்றும் டிரக்குகள்

ரூ 1,150,000

10 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Toyota Allion 260 G Grade 2007

Toyota Allion 260 G Grade 2007

159,200 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 5,250,000

14 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Nissan Sunny B12 1989

Nissan Sunny B12 1989

135,509 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 1,150,000

15 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Kia Rio 2002

Kia Rio 2002

90,000 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 1,625,000

26 நாட்கள்
வேன்கள்-கேகாலை - Toyota CR42V 2001

Toyota CR42V 2001

166,695 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கேகாலை, வேன்கள்

ரூ 4,650,000

30 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Mitsubishi RVR 2001

Mitsubishi RVR 2001

110,000 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 2,350,000

31 நாட்கள்
வேன்கள்-கேகாலை - Mitsubishi Delica Po5 1997

Mitsubishi Delica Po5 1997

306,481 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கேகாலை, வேன்கள்

ரூ 2,900,000

31 நாட்கள்
வேன்கள்-கேகாலை - Nissan Vanette 1998

Nissan Vanette 1998

207,800 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கேகாலை, வேன்கள்

ரூ 2,450,000

31 நாட்கள்
வேன்கள்-கேகாலை - Nissan Vanette 1989

Nissan Vanette 1989

255,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்

கேகாலை, வேன்கள்

ரூ 1,500,000

31 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Toyota Passo 2007

Toyota Passo 2007

140,000 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 2,990,000

32 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Toyota 1987

Toyota 1987

200,000 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 650,000

34 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Mitsubishi Montero sport 2011

Mitsubishi Montero sport 2011

120,400 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 8,495,000

37 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Suzuki Alto 2007

Suzuki Alto 2007

138,400 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 1,695,000

38 நாட்கள்
கார்கள்-கேகாலை - Toyota Corolla Ce90 1990

Toyota Corolla Ce90 1990

200,000 km

அங்கத்துவம்

கேகாலை, கார்கள்

ரூ 1,480,000

40 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

No,381 New Kandy Road Angwarama,Mawnella

0779899XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0779899137
மின்னஞ்சல்