For you, We provide!

அனைத்து விளம்பரங்களும் AIM Fitness இடமிருந்து (3 இல் 1-3)

விளையாட்டு மற்றும் உடற்தகுதி பொருட்கள்-கொழும்பு - water Rower fitness equipment

water Rower fitness equipment

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, விளையாட்டு மற்றும் உடற்தகுதி பொருட்கள்

ரூ 130,000

49 நாட்கள்
விளையாட்டு மற்றும் உடற்தகுதி பொருட்கள்-கொழும்பு - incline press fitness equipment

incline press fitness equipment

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, விளையாட்டு மற்றும் உடற்தகுதி பொருட்கள்

ரூ 110,000

55 நாட்கள்
விளையாட்டு மற்றும் உடற்தகுதி பொருட்கள்-கொழும்பு - chest press gym equipment

chest press gym equipment

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, விளையாட்டு மற்றும் உடற்தகுதி பொருட்கள்

ரூ 140,000

55 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:30 முற்பகல் –  9:30 பிற்பகல்

0772956XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0772956554
மின்னஞ்சல்