100% கொள்வனவாளர் பாதுகாப்பு

விரைவானதும் பாதுகாப்பானதும் மற்றும் இலகுவானதுமாக ikman இனூடாக உங்கள் வாசற்படிக்கு!

உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல் எங்கள் நம்பகமான உறுப்பினர்களிடமிருந்து நேரடியாக ikman இல் ஆர்டர் செய்யவும். ஓடர் ஒன்லைன் என்பதை க்ளிக் செய்து ஓடரை பதிவு செய்து, உங்கள் வாயிலுக்கு பொருளை விநியோகித்துக் கொள்ளுங்கள்.

Doorstep Delivery இனூடாக பொருட் கொள்வனவு செய்யும் போது வாங்குனர் பாதுகாப்பு செய்த்திட்டத்திற்கு உள்ளாவீர்கள்.

ஆதாவது விணியோகிக்கப்பட்ட பொருளானது விளம்பரப்படுத்தப்பட பொருளில் இருந்து வேறுபடுகின்ற பொழுது அதனை இலவசமாக நாங்கள் மாற்றீடு செய்வோம்!

Doorstep Delivery ஆனது எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது?

Order Online

1. உங்கள் ஓடரை பதிவு செய்வதற்கு ஓடர் ஒன்லைன் என்பதை க்ளிக் செய்யவும்

2. விற்பனையாளர் அல்லது ikman ஆர்டரை உறுதிப்படுத்தி, டெலிவெரியை ஏற்பாடு செய்ய உங்களை தொடர்பு கொள்வார்கள்

3. பொருள் உங்கள் வாயிலுக்கு விநியோகிக்கப்படும்

அற்புதமான ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன!
அனைத்து சிறந்த ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பிரபலமான பொருட்களை பார்க்கவும்.
மேலும் பார்க்க

விரைவாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமா?

மு.ப. 9 – பி.ப. 6 வரை வார நாட்களில்

மு.ப. 8 – பி.ப. 5 வரை வார இறுதி மற்றும் வர்த்தக விடுமுறை நாட்களில்

அழைப்பு
011 2 350 350
மின்னஞ்சல்
support@ikman.lk