காட்டும் 101-125 of 1,373 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் சொத்து

வீடுகள்-கொழும்பு - 5+ Bed Room house Rent - Col 6
5+ Bed Room house Rent - Col 6

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 200,000 மாதத்துக்கு

முதல் விளம்பரம்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Brand new luxury apartment sale co6
Brand new luxury apartment sale co6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 27,000,000

முதல் விளம்பரம்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Short term rental @wellawathe
Short term rental @wellawathe

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,995 /இரவுக்கு

2 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - LAND FOR SALE WELLAWATTE
LAND FOR SALE WELLAWATTE

7.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 44,250,000 மொத்த

2 நாள்
Room wanted for girl

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Luxury ..ABC in 3BR--00 Colombo-6XXX0
Luxury ..ABC in 3BR--00 Colombo-6XXX0

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,100 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - ..*"LuxuryATTP-- in 3BR** Colombo-6@@
..*"LuxuryATTP-- in 3BR** Colombo-6@@

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,150 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Luxury --APTC -**in 2BR **--Colombo-6..
Luxury --APTC -**in 2BR **--Colombo-6..

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,100 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - ***""##One room at Colombo-6##NO =7\5
***""##One room at Colombo-6##NO =7\5

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,500 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Luxury ***^in 2BR Colombo-6++NO=7./5
Luxury ***^in 2BR Colombo-6++NO=7./5

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - ""NO **7*/*5 Luxury in 2BR Colombo-6
""NO **7*/*5 Luxury in 2BR Colombo-6

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,050 /இரவுக்கு

2 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for sale in Colombo - 06
House for sale in Colombo - 06

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 70,000,000

2 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Duplex Apartment for sale - Colombo 06
Duplex Apartment for sale - Colombo 06

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 29,000,000

2 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 4 Bedroom Apartment for Rent in Col-6
4 Bedroom Apartment for Rent in Col-6

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 130,000 மாதத்துக்கு

2 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - RASIKA HOLDINGS - Apartment @ Wellawatte
RASIKA HOLDINGS - Apartment @ Wellawatte

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 31,000,000

2 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment For Sale - Colombo 06
Apartment For Sale - Colombo 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 27,000,000

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - =Luxury in ATP 2BR Colombo-6 NO/ 7\5 H
=Luxury in ATP 2BR Colombo-6 NO/ 7\5 H

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 1 Bedroom Studio Apartment(AR2101)Col 6
1 Bedroom Studio Apartment(AR2101)Col 6

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,500 /இரவுக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - DOUBLE ROOM SHARE BATH ROOM(AR2103)
DOUBLE ROOM SHARE BATH ROOM(AR2103)

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,500 /இரவுக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3Br City View Apartment(AR2104) col 6
3Br City View Apartment(AR2104) col 6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - DOUBLE ROOM PRIVATE BATH ROOM(AR2102)
DOUBLE ROOM PRIVATE BATH ROOM(AR2102)

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 3,500 /இரவுக்கு

3 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 1 Bedroom Studio Apartment(AR2117)
1 Bedroom Studio Apartment(AR2117)

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 120,000 மாதத்துக்கு

3 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3 Bedroom Luxury Apartment(AR2116)Col 6
3 Bedroom Luxury Apartment(AR2116)Col 6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 165,000 மாதத்துக்கு

3 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3 Bedroom Apartment(AR2119) Col 06
3 Bedroom Apartment(AR2119) Col 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 165,000 மாதத்துக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Bedroom Luxury Apartment(AR2100)
3 Bedroom Luxury Apartment(AR2100)

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

3 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3BR\\\Freshly Renovated Apartment Col 6
3BR\\\Freshly Renovated Apartment Col 6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,600 /இரவுக்கு

3 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for rent in Colombo 06
Apartment for rent in Colombo 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 126,000 மாதத்துக்கு

3 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்