காட்டும் 51-75 of 987 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் சொத்து

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3 Room Furnished Apartment(APT001.1) Colombo 06
3 Room Furnished Apartment(APT001.1) Colombo 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 175,000 மாதத்துக்கு

முதல் விளம்பரம்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Seaview 2 Bedroom Apt W/pool Wellawatte
Seaview 2 Bedroom Apt W/pool Wellawatte

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,400 /இரவுக்கு

முதல் விளம்பரம்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Colombo 6 Luxury Apartment , Spacious Modern Living
Colombo 6 Luxury Apartment , Spacious Modern Living

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 31,900,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for Rent in Colombo 6 (1101 B)
Apartment for Rent in Colombo 6 (1101 B)

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 150,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Colombo 6 Real Luxury Apartment Ready to Living
Colombo 6 Real Luxury Apartment Ready to Living

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 30,900,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment rent - Wellawatte
Apartment rent - Wellawatte

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 65,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for Sale in Colombo 6 | Type B
Apartment for Sale in Colombo 6 | Type B

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 33,022,500

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3 Room Furnished Apartment(APT001.1) Colombo 06
3 Room Furnished Apartment(APT001.1) Colombo 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 175,000 மாதத்துக்கு

விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Room Furnished Apartment(as001-407) Colombo 06
3 Room Furnished Apartment(as001-407) Colombo 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 9,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 1 Room Studio Apartment(as002-407) Colombo 06
1 Room Studio Apartment(as002-407) Colombo 06

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Luxury in 3 Br Colombo-6
Luxury in 3 Br Colombo-6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Room City View Apartment(AS005-407) - Colombo 06
3 Room City View Apartment(AS005-407) - Colombo 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 9,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Luxury in 3BR Colombo-6
Luxury in 3BR Colombo-6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for rent in Colombo-06
Apartment for rent in Colombo-06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 110,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - ROOMS FOR RENT IN WELLAWATTE
ROOMS FOR RENT IN WELLAWATTE

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 18,000 மாதத்துக்கு

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment Ready at Col 6.
Apartment Ready at Col 6.

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 32,500,000

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Vesta Residencies - Making realty dreams a reality
Vesta Residencies - Making realty dreams a reality

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 31,900,000

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Luxury 3 Br Bungalow for Rent in Col6
Luxury 3 Br Bungalow for Rent in Col6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,999 /இரவுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land For Sale in Kirulapone
Land For Sale in Kirulapone

6.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 36,400,000 மொத்த

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Vesta Residencies - Colombo 06
Vesta Residencies - Colombo 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 33,900,000

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Luxury in 3 Br - Colombo
Luxury in 3 Br - Colombo

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Fully Furnished 3BR in Wellawatte
Fully Furnished 3BR in Wellawatte

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Luxury in 3BR Colombo-6
Luxury in 3BR Colombo-6

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,999 /இரவுக்கு

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Vesta Homes Col 6 Coming soon to a closing near you!
Vesta Homes Col 6 Coming soon to a closing near you!

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 31,900,000

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Luxury 3 Bed Rooms For Rent - Colombo 6
Luxury 3 Bed Rooms For Rent - Colombo 6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Vesta Homes Col 6 Coming soon to a closing near you!
Vesta Homes Col 6 Coming soon to a closing near you!

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 29,900,000

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3Br Lovely Happy House Colombo 6
3Br Lovely Happy House Colombo 6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,500 /இரவுக்கு

1 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்