காட்டும் 51-75 of 1,322 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் சொத்து

குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Apartment for rent in Wellawatta
Apartment for rent in Wellawatta

படுக்கை: 4, குளியல்: 4

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 130,000 மாதத்துக்கு

முதல் விளம்பரம்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Brand new luxury apartment sale co6
Brand new luxury apartment sale co6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 27,000,000

முதல் விளம்பரம்
வணிக உடைமை-கொழும்பு - Office Space on 2nd floor -Col 6
Office Space on 2nd floor -Col 6

2,000 சதுர அடி

கொழும்பு, வணிக உடைமை

ரூ 150,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 02\Freshly Renovated Apartment,Col06
02\Freshly Renovated Apartment,Col06

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Sea Breeze in Harmers avenue 7\5
Sea Breeze in Harmers avenue 7\5

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Apartment for rent in Colombo 6
Apartment for rent in Colombo 6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 9,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Marine drive apartment col06
Marine drive apartment col06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,880 /இரவுக்கு

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Holiday @wellawathe super luxury
Holiday @wellawathe super luxury

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,959 /இரவுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - MCP554 | Haveloke Road Colombo 6
MCP554 | Haveloke Road Colombo 6

55.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 13,000,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3BD Apartment for sale at Frances Rd
3BD Apartment for sale at Frances Rd

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 30,000,000

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Lovely STUDIO ROOM in Wellawatte
Lovely STUDIO ROOM in Wellawatte

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 1,990 /இரவுக்கு

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - HOUSE FOR RENT BORDERING COLOMBO 6
HOUSE FOR RENT BORDERING COLOMBO 6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 125,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
வணிக உடைமை-கொழும்பு - Commercial Property for Sale Col 6
Commercial Property for Sale Col 6

590 சதுர அடி

கொழும்பு, வணிக உடைமை

ரூ 35,000,000

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land | MCP644 Colombo 6
Land | MCP644 Colombo 6

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 135,500,000 மொத்த

1 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Bed Room Apartment (APT00230)Col 6
3 Bed Room Apartment (APT00230)Col 6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Marine drive | MCP 622 Land
Marine drive | MCP 622 Land

77.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 20,050,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Studio Type Apartment (APT00227) Col 06
Studio Type Apartment (APT00227) Col 06

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Bed Room Apartment (APT00217)
3 Bed Room Apartment (APT00217)

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

2 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 3 B/R Apartment For Long Term Col 06
3 B/R Apartment For Long Term Col 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 155,000 மாதத்துக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 42 lane Apt @3BHK Col 06
42 lane Apt @3BHK Col 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,880 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - Super luxury APT @ col 06
Super luxury APT @ col 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,850 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Bed Room Apartment (APT00210)-Col 6
3 Bed Room Apartment (APT00210)-Col 6

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

2 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Unfurnished Luxury Apt Rent Col 06
Unfurnished Luxury Apt Rent Col 06

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 125,000 மாதத்துக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Bed Room Apartment (APT00205)
3 Bed Room Apartment (APT00205)

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 1 Bed Room Apartment(APT00204)
1 Bed Room Apartment(APT00204)

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,500 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Bed Room Apartment (APT00203)
3 Bed Room Apartment (APT00203)

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

2 நாள்
விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு-கொழும்பு - 3 Bed Room Apart(APT00192)Wellawatta
3 Bed Room Apart(APT00192)Wellawatta

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 8,500 /இரவுக்கு

2 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்