வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
காட்டும் 1-25 of 110 விளம்பரங்கள்

அனுராதபுரம் உள் இலங்கையில் வேலைகள்

இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - Management Administrator - Anuradhapura
Management Administrator - Anuradhapura

Asia Group And Ruvisia Advertising (pvt) ltd

இலங்கை ரூபா 18,500 - 55,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - පුහුණු කලමනාකරු - කැකිරාව
පුහුණු කලමනාකරු - කැකිරාව

OPTIMO INTERNATIONAL

இலங்கை ரூபா 22,500 - 75,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

1 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - සහායක කලමනාකරු - තඹුත්තේගම
සහායක කලමනාකරු - තඹුත්තේගම

granton international

இலங்கை ரூபா 28,000 - 55,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

2 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - Branch Manager - Anuradhapura
Branch Manager - Anuradhapura

Softlogic Retail (PVT) Ltd

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

2 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - ගාර්මන්ට් මැහුම් ශිල්පිනින් - අනුරාධපුර
ගාර්මන්ට් මැහුම් ශිල්පිනින් - අනුරාධපුර

Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 42,000 - 55,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - සුපරීක්ෂක - මිහින්තලය
සුපරීක්ෂක - මිහින්තලය

Optimo International

இலங்கை ரூபா 45,000 - 50,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

3 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මිහින්තලේ
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මිහින්තලේ

Production Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 48,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - ගල්නෑව
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - ගල්නෑව

Production Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 48,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - එප්පාවල
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - එප්පාවල

Production Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 48,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - නොච්චියාගම
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - නොච්චියාගම

Production Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 48,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - හබරණ
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - හබරණ

Production Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 48,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - ගලෙන්බිදුණුවැව
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - ගලෙන්බිදුණුවැව

Production Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 48,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - කැකිරාව
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - කැකිරාව

Production Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 48,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - පරිපාලන නිලධාරි(කාන්තා/පිරිමි)-අනුරාධපුර
පරිපාලන නිලධාරි(කාන්තා/පිරිමි)-අනුරාධපුර

DMI(Pvt)Ltd

இலங்கை ரூபா 32,000 - 36,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - අනුරාධපුර
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - අනුරාධපුර

Production Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 48,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - Office staff vacancies -Anuradhapura
Office staff vacancies -Anuradhapura

fairmax international pvt.ltd

இலங்கை ரூபா 45,000 - 85,000

அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - කන්ටේනර් රථ සහයකින් - තඹුත්තේගම
කන්ටේනර් රථ සහයකින් - තඹුත්තේගම

DAY LIDGHT (PVT)LTD

இலங்கை ரூபா 35,000 - 40,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

5 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - තලාව
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - තලාව

Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 42,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

6 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මැදවච්චිය
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මැදවච්චිය

Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 30,000 - 42,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

6 நாள்
Showroom Assistant Manager Anuradhapura

Electronics Showroom

இலங்கை ரூபா 25,000

அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - කැකිරාව
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - කැකිරාව

Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 48,000 - 58,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - සැහැල්ලු හා බර රියදුරන් - මැදවච්චිය
සැහැල්ලු හා බර රියදුරන් - මැදවච්චිය

D/L TRANSPOTR COMPANY

இலங்கை ரூபா 35,000 - 45,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-මැදවච්චිය
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-මැදවච්චිය

Recruitment Company

இலங்கை ரூபா 48,000 - 58,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - කලමනාකරු සහායක - මිහින්තලය
කලමනාකරු සහායක - මිහින්තලය

innovage international

இலங்கை ரூபா 25,000 - 35,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாள்
இலங்கையில் வேலைகள்-அனுராதபுரம் - නිෂ්පාදන අංශ සේවකයන් - අනුරාධපුර
නිෂ්පාදන අංශ සේවකයන් - අනුරාධපුර

kithlanka

இலங்கை ரூபா 40,000 - 48,000

அங்கத்துவம்அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

7 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்