මහන මැශින් ක්‍රියාකරවන්නන්

මහන මැශින් ක්‍රියාකරවන්නන්

அன்று 28 மே 4:31 பிற்பகல், மொரட்டுவ, கொழும்பு
496பார்வைகள்
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள்: 24 செப்ட் 2024
வேலை வழங்குநர்:
MC CO PVT LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 60,000 - 70,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
2
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2024-09-24
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Zera Multiplex Co ( Pvt ) Ltd கொழும்பு
Zera Multiplex Co ( Pvt ) Ltd
அங்கத்துவம்
மார்ச் 2024 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: Online மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும்
  • கார்டு விவரங்கள் அல்லது OTP இலக்கங்களை ஒருபோதும் யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம், பணம் செலுத்தும் முன் பொருட்களை நேரில் சென்று சரிபார்க்கவும். ikman டெலிவரி சேவைகளை வழங்குவதில்லை. விழிப்புடன் இருங்கள்!
அனைத்து பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் காண்க