Isuzu Elf FREEZER 2014

அன்று 08 நவம் 10:23 முற்பகல், கட்டுநாயக்க, கம்பஹா
ரூ 6,300,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
வர்த்தகக் குறி:
மாதிரி:
பதிப்பு:
FREEZER
நிபந்தனைகள்:
மாதிரி ஆண்டு:
2014
தூரம் :
270,000 கி.மீ
Engine capacity:
2,990 cc
விளக்கம்
CHRISTY & HILARY AUTO DROME
அங்கத்துவம்
ஏப்ரல் 2017 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க CHRISTY & HILARY AUTO DROME
0777319619
0773233464