වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වවුනියාව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Oppo F1s (Used)
Oppo F1s (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Huawei Y9 32gb (Used)
Huawei Y9 32gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy J2 Pro (Used)
Samsung Galaxy J2 Pro (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Oppo A37 good phone (Used)
Oppo A37 good phone (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 13,750

දින 1
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S3 Original (Used)
Samsung Galaxy S3 Original (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 6 128gb (Used)
Apple iPhone 6 128gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 38,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 8 Plus 8plus 64gb (New)
Apple iPhone 8 Plus 8plus 64gb (New)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 113,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Sony Xperia XA duali (Used)
Sony Xperia XA duali (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 32,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 6 64Gb (Used)
Apple iPhone 6 64Gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S5 UK version (Used)
Samsung Galaxy S5 UK version (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S9+ 64gb (Used)
Samsung Galaxy S9+ 64gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 95,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - bluboo d5 32gb (Used)
bluboo d5 32gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S8 (Used)
Samsung Galaxy S8 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - LG V10 64gb Dual Display (New)
LG V10 64gb Dual Display (New)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 4 (Used)
Apple iPhone 4 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Huawei Y6 Prime (Used)
Huawei Y6 Prime (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 12
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Acer Liquid Z 64gb (Used)
Acer Liquid Z 64gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S9+ 64gb (Used)
Samsung Galaxy S9+ 64gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 95,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S9+ 64gb (Used)
Samsung Galaxy S9+ 64gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 90,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Huawei Y7 pro (Used)
Huawei Y7 pro (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S8+ 2017 (Used)
Samsung Galaxy S8+ 2017 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 47,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!