වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වවුනියාව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 7 128gb (Used)
Apple iPhone 7 128gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 55,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung j7 2016 (Used)
Samsung j7 2016 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy Grand (Used)
Samsung Galaxy Grand (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

පැය 10
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 6 Plus 64GB (Used)
Apple iPhone 6 Plus 64GB (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 43,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Huawei Y9 full set (Used)
Huawei Y9 full set (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 6S Plus 16GB gold (Used)
Apple iPhone 6S Plus 16GB gold (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 44,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Zigo Eon 2015 (Used)
Zigo Eon 2015 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - LG G4 (Used)
LG G4 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Nokia 1100 (New)
Nokia 1100 (New)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Nokia 5130 (New)
Nokia 5130 (New)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Huawei P9 Lite 3GB&16GB (Used)
Huawei P9 Lite 3GB&16GB (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Nokia 6300 (New)
Nokia 6300 (New)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 4 (Used)
Apple iPhone 4 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung small phn (Used)
Samsung small phn (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 1,600

දින 4
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S8+ original (Used)
Samsung Galaxy S8+ original (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 53,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy J2 2015 (Used)
Samsung Galaxy J2 2015 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy S7 (Used)
Samsung Galaxy S7 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 7 Plus gold 128gb (Used)
Apple iPhone 7 Plus gold 128gb (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 85,549

දින 4
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Energizer new mobile (Used)
Energizer new mobile (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 3,400

දින 5
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 7 Plus 256GB (Used)
Apple iPhone 7 Plus 256GB (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 90,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Apple iPhone 5S Display Damage (Used)
Apple iPhone 5S Display Damage (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Galaxy Note 3 32GB (Used)
Samsung Galaxy Note 3 32GB (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-වවුනියාව - Samsung j7 2016 (Used)
Samsung j7 2016 (Used)

වවුනියාව, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!