මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

තංගල්ල හිදී රැකියා අවස්ථා

දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි