වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 905 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent - Kiribathgoda
Annex for Rent - Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent-Boralesgamuwa
Room for rent-Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent at pannipitiya
Room for rent at pannipitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

විනාඩි 5
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Acc.for female students in Peradeniya
Acc.for female students in Peradeniya

කාමර: 10, නානකාමර: 3

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

විනාඩි 36
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Nugegoda
Rooms for rent in Nugegoda

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent-Maharagama
Rooms for rent-Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Moratuwa
Annex for Rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent for room in Boralesgamuwa
Rent for room in Boralesgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent ( Boys ) - Ratmalana
Room for Rent ( Boys ) - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Malabe
Rooms for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,800 මසකට

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Battaramulla Annex for rent
Battaramulla Annex for rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Thalapathpitiya
Annex for rent in Thalapathpitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

පැය 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - One bedroom annex For Rent In Kotte
One bedroom annex For Rent In Kotte

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

පැය 3
කොටස් සහ කාමර-නුවර - ROOM Annex For RENT - Peradeniya
ROOM Annex For RENT - Peradeniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-නුවර - Balagolla - Annex for Ladies
Balagolla - Annex for Ladies

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent-Gampaha
Annex for rent-Gampaha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Homagama
Annex for rent in Homagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House in peaceful location-Maharagama
House in peaceful location-Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Pannipitiya
Annex For Rent In Pannipitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For rent in Colombo 03,
Annex For rent in Colombo 03,

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 33,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent -Negambo
Room for rent -Negambo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

පැය 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Kotte
Annex For Rent in Kotte

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Dehiwala
Annex for rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

පැය 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Battaramulla
Annex for rent in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for boys in Malabe - with meals
Rooms for boys in Malabe - with meals

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Ratmalana
Annex for rent - Ratmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent a room for girls Homagama
Rent a room for girls Homagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!