වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 975 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Maharagama
Annex For Rent in Maharagama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Delkanda
Room for Rent in Delkanda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Dehiwala
Annex for Rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

විනාඩි 32
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms near NSBM Green University in Homagama
Rooms near NSBM Green University in Homagama

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

විනාඩි 41
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2 Br Annex for Rent in Boralasgamuwa
2 Br Annex for Rent in Boralasgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

විනාඩි 47
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms - Nugegoda
Rooms - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

පැය 1 යි
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Mt Lavinia
Room for Rent Mt Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Battaramulla
Annex For Rent In Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel for students in malabe
Hostel for students in malabe

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Kotte
Room in Kotte

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Rathmalana
Room for Rent - Rathmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Brand new annex for rent - Dehiwala
Brand new annex for rent - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,500 මසකට

පැය 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Dehiwala
Annex for rent - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 50,000 මසකට

පැය 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Mount Lavinia
Room for rent - Mount Lavinia

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

පැය 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in - Dehiwala
Room for rent in - Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

පැය 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Dehiwala
Annex For Rent In Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

පැය 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Wellampitiya
Room for Rent Wellampitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

පැය 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Educated Girls - Nugegoda
Room For Educated Girls - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - සුවපහසු කාමරයක් කුලියට - බත්තරමුල්ල​
සුවපහසු කාමරයක් කුලියට - බත්තරමුල්ල​

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in boralasgamuwa
Room for rent in boralasgamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent at Thalahena, Battaramulla
Room for Rent at Thalahena, Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House four Rent in - Colombo 05
House four Rent in - Colombo 05

කාමර: 1, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 100,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Ratmalana
Annex for rent - Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 31,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Private annex for rent in Malabe
Private annex for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Half Sharing room for Lady colombo 5
Half Sharing room for Lady colombo 5

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Rajagiriya
Room for rent - Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

පැය 5
කොටස් සහ කාමර-නුවර - House for rent in Kandy
House for rent in Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

පැය 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!