වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 1,126 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single Room For Rent (Only Girls)Wellawatte
Single Room For Rent (Only Girls)Wellawatte

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for Rent in Kadawatha
Annex for Rent in Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Moratuwa,(furnished)
Annex for Rent in Moratuwa,(furnished)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

විනාඩි 10
කොටස් සහ කාමර-රත්නපුර - Annex for Rent - Belihuloya
Annex for Rent - Belihuloya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

විනාඩි 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Mount Lavinia
Annex for rent in Mount Lavinia

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

පැය 1 යි
කොටස් සහ කාමර-ගාල්ල - Upstair for rent - Galle
Upstair for rent - Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Kotte
Room for Rent in Kotte

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

පැය 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Affordable Annex Near to Borelasgamuwa Junction(300m)
Affordable Annex Near to Borelasgamuwa Junction(300m)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Dehiwala
Room for Rent in Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent near by Kothalawala
Room for rent near by Kothalawala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - For Rent Annex - Malabe
For Rent Annex - Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Homagama
Room for Rent in Homagama

කාමර: 8, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Two Rooms for Rent in Kelaniya
Two Rooms for Rent in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boralesgamuwa room for rent.
Boralesgamuwa room for rent.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 45,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A Safe Boding House for Ladies - Rajagiriya
A Safe Boding House for Ladies - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Anex for rent Mount lavinia
Anex for rent Mount lavinia

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent Nugegoda
Room For Rent Nugegoda

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කෑගල්ල - Annex for Rent - Kegalle
Annex for Rent - Kegalle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Malabe
Room for Rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Female only - Pannipitiya
Room for Rent Female only - Pannipitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Girls in Malabe
Rooms for Girls in Malabe

කාමර: 8, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Kirulapana
Room for Rent in Kirulapana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Maradana
Room for rent in Maradana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding at Koswatte , Battaramulla.
Boarding at Koswatte , Battaramulla.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 32,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Malabe
Annex for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Rooms for Rent Working Girls or Ladies - Kandy
Rooms for Rent Working Girls or Ladies - Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Private Room For Rent (Gens Only) - Udahamulla, Nugegoda
Private Room For Rent (Gens Only) - Udahamulla, Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!