වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 749 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Loader TCM 805
Loader TCM 805

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU 510 Wheel Loader
KOMATSU 510 Wheel Loader

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Nissan fork lift
Nissan fork lift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hitachi Loader
Hitachi Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Loader
Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Loader
Komatsu Loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,700,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi loader
Mitsubishi loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,975,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO SK 200-8 Excavator
KOBELCO SK 200-8 Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 11,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB project 21
JCB project 21

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,475,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOMATSU Forklift
KOMATSU Forklift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 575,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Fork lift
Fork lift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Hitachi EX120 - 1
Hitachi EX120 - 1

පොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,250,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Concrete mixture machine
Concrete mixture machine

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,250,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM FORKLIFT
TCM FORKLIFT

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B 27
Yanmar B 27

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,275,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - FARMTRAC-60 TRACTOR
FARMTRAC-60 TRACTOR

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 365,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu 25-1
Komatsu 25-1

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,585,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Kubota KH O26
Kubota KH O26

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ත්‍රිකුණාමලය - Dozer D4D
Dozer D4D

ත්‍රිකුණාමලය, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 2003 JCB 3CX Turbo Power shift
2003 JCB 3CX Turbo Power shift

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,400,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-හම්බන්තොට - JCB Excavator
JCB Excavator

හම්බන්තොට, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Ferguson 135 D Tractor
Massey Ferguson 135 D Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 475,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu 30
Komatsu 30

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu
Komatsu

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - YANMAR 25 EXCAVATOR
YANMAR 25 EXCAVATOR

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Loader FL305
Loader FL305

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,450,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!