වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 832 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kubota
Kubota

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - PREET 4x4
PREET 4x4

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,025,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu pc130-8 excavator
Komatsu pc130-8 excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - New Holland Tractor
New Holland Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,190,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu pc210-6 excavator
Komatsu pc210-6 excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,200,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu Pc200-8 Excavator
Komatsu Pc200-8 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 11,800,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO RK250-3
KOBELCO RK250-3

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 13,000,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - BOOM TRUCK
BOOM TRUCK

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,850,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Forklift
Forklift

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - CAT E 70 excavator
CAT E 70 excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - ISUZU MIXTURE TRUCK
ISUZU MIXTURE TRUCK

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO-SK030 EXCAVATOR
KOBELCO-SK030 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,975,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - IHI-IS27 GX EXCAVATOR
IHI-IS27 GX EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - GA-JCB 3CX
GA-JCB 3CX

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,400,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Pc 60-5 Excavator
Pc 60-5 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,190,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu 510-5 Loader
Komatsu 510-5 Loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,890,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Tcm 725 Bob Cat
Tcm 725 Bob Cat

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 895,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Fergusan 135 Dl
Massey Fergusan 135 Dl

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 590,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu Pc 30 -3
Komatsu Pc 30 -3

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Ferguson 135 D tractor
Massey Ferguson 135 D tractor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,175,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Massey Ferguson 240D Tractor
Massey Ferguson 240D Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Skaweter
Skaweter

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 475,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Harvester machine
Harvester machine

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Land master Tractor
Land master Tractor

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Forklift Ton 10
Forklift Ton 10

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelko 35
Kobelko 35

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Tractor
Tractor

පොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!