වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 909 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - YANMAR EXCAVATOR B251
YANMAR EXCAVATOR B251

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 895,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backo For Sale (Cubota-30)
Backo For Sale (Cubota-30)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,550,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Unregistered 1998 JCB Turbo Manual
Unregistered 1998 JCB Turbo Manual

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවර - Komatsu PC - 45 -2
Komatsu PC - 45 -2

නුවර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - YANMAR 30
YANMAR 30

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,425,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - 135DL Tractor
135DL Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 725,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - NISSAN FORK LIFT
NISSAN FORK LIFT

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - TOYOTA FORK LIFT
TOYOTA FORK LIFT

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-හම්බන්තොට - Land master tractor
Land master tractor

හම්බන්තොට, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 160,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Jcb 12
Jcb 12

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,350,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 2.5 Ton Gas+Patrol Forklift Japan
2.5 Ton Gas+Patrol Forklift Japan

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kubota 30 Excavator
Kubota 30 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kobelco SK 200 mark 8 excavator
Kobelco SK 200 mark 8 excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 10,200,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - JCB 3cx 2005
JCB 3cx 2005

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - IHI 30 Excavator
IHI 30 Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - PC210 Komatsu
PC210 Komatsu

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,075,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Massey Ferguson 240 Tractor
Massey Ferguson 240 Tractor

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,950,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,950,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Yanmar YB 50 excavator
Yanmar YB 50 excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu 3 Ton forklift
Komatsu 3 Ton forklift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Toyota BobCat jobson
Toyota BobCat jobson

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - CAT E 70 excavator
CAT E 70 excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu | 30 Excavator
Komatsu | 30 Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOMATSU PC 120 - 2 EXCAVATOR
KOMATSU PC 120 - 2 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Toyota wheel loader
Toyota wheel loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Bobcat TCM 725
Bobcat TCM 725

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!