වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 825 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 30 Excavator
30 Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,575,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi mm45 B excaveter
Mitsubishi mm45 B excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komatsu DS - 120 Excavator
Komatsu DS - 120 Excavator

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,350,000

පැය 1 යි
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kobelco SK045-120
Kobelco SK045-120

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,700,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator SK 45 Kobelco
Excavator SK 45 Kobelco

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,425,000

පැය 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Boom Truck
Boom Truck

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,200,000

පැය 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator B 27
Excavator B 27

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,285,000

පැය 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB Backo loder
JCB Backo loder

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

පැය 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කළුතර - Komitsu Excavator PC30-3
Komitsu Excavator PC30-3

කළුතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

පැය 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3CX Bachoe Loader Digger
JCB 3CX Bachoe Loader Digger

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Komatsu WA 70 wheel loader
Komatsu WA 70 wheel loader

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

පැය 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Comotso PC 120 - 5
Comotso PC 120 - 5

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

පැය 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu PC 60-5 Excavator
Komatsu PC 60-5 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,195,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - MITSUBISHI ME 40 EXCAVATOR
MITSUBISHI ME 40 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,995,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - TCM Patrol Fork Lift
TCM Patrol Fork Lift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 295,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Toyota Bob Cat Wheel loader
Toyota Bob Cat Wheel loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,025,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Hitachi ex200-5
Hitachi ex200-5

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,800,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 30 Excavator
30 Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Like New Hand Tractor + Trailer
Like New Hand Tractor + Trailer

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-නුවරඑලිය - JCB Project 8 - 3CX
JCB Project 8 - 3CX

නුවරඑලිය, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,900,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komotsu PC 120 - 3 Excavator
Komotsu PC 120 - 3 Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Tafe Tractor
Tafe Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 375,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahendra Tractor
Mahendra Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Fork lift
Fork lift

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backo (Mitsubishi)
Backo (Mitsubishi)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Loader
Loader

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 30 Excavator
30 Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,575,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!