වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 485 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි සතුන් සදහා වන උපාංග

සතුන් සදහා වන උපාංග-ගම්පහ - 4 feet x 1.8
4 feet x 1.8

සාමාජිකයාගම්පහ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 13,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Fish tank
Fish tank

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 18,000

පැය 2
සතුන් සදහා වන උපාංග-මන්නාරම - புறா கூடு
புறா கூடு

මන්නාරම, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 6,500

පැය 6
සතුන් සදහා වන උපාංග-කොළඹ - CAT LITTER TRAY & SCOOP 10L
CAT LITTER TRAY & SCOOP 10L

කොළඹ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 1,000

පැය 8
සතුන් සදහා වන උපාංග-ගම්පහ - Boyu Nano Tank
Boyu Nano Tank

සාමාජිකයාගම්පහ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 5,750

පැය 8
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Bird Cage
Bird Cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 9,000

පැය 9
සතුන් සදහා වන උපාංග-කොළඹ - Bird cage
Bird cage

කොළඹ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 3,500

පැය 12
සතුන් සදහා වන උපාංග-කොළඹ - BIRD MEDICINE ~ EYE CHICK(ORG)
BIRD MEDICINE ~ EYE CHICK(ORG)

සාමාජිකයාකොළඹ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 220

පැය 14
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Mujal kuudu
Mujal kuudu

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 5,500

පැය 16
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Incubator
Incubator

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 11,000

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-මොණරාගල - Fish tank@stand
Fish tank@stand

මොණරාගල, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 5,000

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-කොළඹ - Birds cage
Birds cage

කොළඹ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 6,500

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-කොළඹ - Fish tank
Fish tank

කොළඹ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,500

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-ගම්පහ - Bird cage
Bird cage

ගම්පහ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 7,000

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-ගම්පහ - Fish Tank
Fish Tank

ගම්පහ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 3,000

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-ගාල්ල - Fish Tank in Galle
Fish Tank in Galle

ගාල්ල, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 9,000

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-කොළඹ - Fish tank
Fish tank

කොළඹ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 7,500

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-මාතර - Fish tank
Fish tank

මාතර, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 7,900

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-කොළඹ - Bird Cage
Bird Cage

කොළඹ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 1,800

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-කොළඹ - MANNUAL INCUBATOR
MANNUAL INCUBATOR

කොළඹ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 10,500

දින 2
සතුන් සදහා වන උපාංග-මඩකලපුව - கோழிக் கூடு
கோழிக் கூடு

සාමාජිකයාමඩකලපුව, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 2,000

දින 2
සතුන් සදහා වන උපාංග-මඩකලපුව - Fish Tank
Fish Tank

සාමාජිකයාමඩකලපුව, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 3,250

දින 2
සතුන් සදහා වන උපාංග-මඩකලපුව - Fish Tank
Fish Tank

සාමාජිකයාමඩකලපුව, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 2,000

දින 2
සතුන් සදහා වන උපාංග-මාතලේ - Kokul koduwa
Kokul koduwa

මාතලේ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,000

දින 2
සතුන් සදහා වන උපාංග-කුරුණෑගල - Kurulu kuduwa
Kurulu kuduwa

කුරුණෑගල, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 8,500

දින 2
සතුන් සදහා වන උපාංග-ගම්පහ - FISH FEEDER-AUTOMATIC
FISH FEEDER-AUTOMATIC

ගම්පහ, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 3,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!