වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි සතුන් සදහා වන උපාංග

සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Fish Tank
Fish Tank

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 7,000

විනාඩි 24
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - bird cage
bird cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 11,750

පැය 5
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Bird Cage
Bird Cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 25,000

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Birds cage
Birds cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 11,750

දින 1
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Egg Incubator Manual
Egg Incubator Manual

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 7,000

දින 3
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Home Incubator
Home Incubator

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 6,000

දින 4
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Koli Koodu
Koli Koodu

සාමාජිකයායාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 14,000

දින 10
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Finches cage
Finches cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 27,000

දින 10
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Incubator Controllers
Incubator Controllers

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 5,000

දින 15
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Pigeon Cage
Pigeon Cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 50,000

දින 18
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Bird Cage
Bird Cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 10,000

දින 26
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Bird Cage
Bird Cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 10,000

දින 29
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Finches cage
Finches cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 28,500

දින 30
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Incubator
Incubator

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 6,000

දින 31
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Breeding cage
Breeding cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 12,500

දින 32
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - குருவி கூட்டுடன் விற்பனைக்கு
குருவி கூட்டுடன் விற்பனைக்கு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 85,000

දින 32
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - கோழிக் கூடு
கோழிக் கூடு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 26,000

දින 32
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - குறுவி கூடு
குறுவி கூடு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 9,000

දින 33
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Home made incubater 220v
Home made incubater 220v

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 6,800

දින 37
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Pigeon cage 16 box big
Pigeon cage 16 box big

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 3,900

දින 38
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - உறுதியான கூடு
உறுதியான கூடு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 11,000

දින 39
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - குருவிகள் கூட்டுடன் விற்பனைக்கு
குருவிகள் கூட்டுடன் விற்பனைக்கு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 85,000

දින 39
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - கோழிக் கூடு
கோழிக் கூடு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 26,000

දින 41
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Lovebirds cage
Lovebirds cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 28,000

දින 42
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - மீன்தொட்டி விற்பனைக்கு உண்டு
மீன்தொட்டி விற்பனைக்கு உண்டு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,500

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!