වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Combin Havestar(Claas-30)
Combin Havestar(Claas-30)

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,000,000

දින 17
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Combine Harvester
Combine Harvester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,800,000

දින 17
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - බිිංදුු ජල පද්ධතිය
බිිංදුු ජල පද්ධතිය

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 17
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Goyam Kapana Masima
Goyam Kapana Masima

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Sunami Machine
Sunami Machine

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 37
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - DN XIA SUPRE MESHIMA
DN XIA SUPRE MESHIMA

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 44
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Sunam Mashima
Sunam Mashima

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 45
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - CIC Sunami
CIC Sunami

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 48
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Dansia Super Combine Harvester
Dansia Super Combine Harvester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!