දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Havestor
Havestor

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Hand tractor trailers
Hand tractor trailers

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 68,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Tractor poruwak
Tractor poruwak

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Tractor wheel
Tractor wheel

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,500

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Sunami CIC Combine threser
Sunami CIC Combine threser

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Tractor wheels
Tractor wheels

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 25,000

දින 15
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Massey Ferguson Tractor
Massey Ferguson Tractor

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 670,000

දින 28
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Harvester
Harvester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 680,000

දින 29
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - CLAAS 30
CLAAS 30

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,200,000

දින 33
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Kubota DC 68
Kubota DC 68

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,100,000

දින 33
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Agrotech CA-200 Harvester
Agrotech CA-200 Harvester

රත්නපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!