වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
samsung
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු )

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාගම හි Samsung ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A50 (Used)
Samsung Galaxy A50 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note Edge limited (Used)
Samsung Galaxy Note Edge limited (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung A80 (128GB) (New)
Samsung A80 (128GB) (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 106,990

දින 10
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A10 Pro (Used)
Samsung Galaxy A10 Pro (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J5 4G (Used)
Samsung Galaxy J5 4G (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 2015 (Used)
Samsung Galaxy J2 2015 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung A20 32GB (New)
Samsung A20 32GB (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 16
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J5 2016 (Used)
Samsung Galaxy J5 2016 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 16
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S3 16gb (Used)
Samsung Galaxy S3 16gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 19
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Used)
Samsung Galaxy J4+ 32 GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 22
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J4+ 32gb (Used)
Samsung Galaxy J4+ 32gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J6 64GB (New)
Samsung Galaxy J6 64GB (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,900

දින 25
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 Pro 64GB (New)
Samsung Galaxy J7 Pro 64GB (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 29,900

දින 26
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A10 (New)
Samsung Galaxy A10 (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,900

දින 26
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A8 Star 6GB RAM | 64GB (New)
Samsung Galaxy A8 Star 6GB RAM | 64GB (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 39,900

දින 26
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A2 Core (New)
Samsung Galaxy A2 Core (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,490

දින 26
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy M10 16GB (New)
Samsung Galaxy M10 16GB (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,990

දින 26
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy M20 (New)
Samsung Galaxy M20 (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 27,900

දින 26
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 27
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note 3 (Used)
Samsung Galaxy Note 3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 28
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 32
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A10 Pro (Used)
Samsung Galaxy A10 Pro (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!