වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ආභරණ

ආභරණ-කොළඹ - Pendant Turquoise and white gold
Pendant Turquoise and white gold

කොළඹ, ආභරණ

රු 45,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Pearls Necklace
Pearls Necklace

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 1,100

දින 7
ආභරණ-කොළඹ - Pearls Necklace
Pearls Necklace

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 1,390

දින 7
ආභරණ-කොළඹ - Silver Bracelet/Necklace
Silver Bracelet/Necklace

කොළඹ, ආභරණ

රු 13,000

දින 9
ආභරණ-කොළඹ - Silver Plated Peach Heart Necklace
Silver Plated Peach Heart Necklace

කොළඹ, ආභරණ

රු 250

දින 11
ආභරණ-කොළඹ - Black Rope Choker Necklaces
Black Rope Choker Necklaces

කොළඹ, ආභරණ

රු 200

දින 11
ආභරණ-කොළඹ - Anchor shape Necklace
Anchor shape Necklace

කොළඹ, ආභරණ

රු 300

දින 11
ආභරණ-කොළඹ - Couple Necklace
Couple Necklace

කොළඹ, ආභරණ

රු 550

දින 11
ආභරණ-කොළඹ - Silver chain 925
Silver chain 925

කොළඹ, ආභරණ

රු 8,000

දින 13
ආභරණ-කොළඹ - 925 Silver chain italy
925 Silver chain italy

කොළඹ, ආභරණ

රු 12,500

දින 13
ආභරණ-කොළඹ - Blue/Yellow sapphire lot
Blue/Yellow sapphire lot

කොළඹ, ආභරණ

රු 20,000

දින 14
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Gemstone
Blue Sapphire Gemstone

කොළඹ, ආභරණ

රු 150,000

දින 15
ආභරණ-කොළඹ - Silver Cross Pendant with Gemstone
Silver Cross Pendant with Gemstone

කොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 21
ආභරණ-කොළඹ - Silver Ring
Silver Ring

කොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 32
ආභරණ-කොළඹ - Natural Hessonite Garnet Ring
Natural Hessonite Garnet Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 8,250

දින 36
ආභරණ-කොළඹ - Natural Andalusite Gemstone
Natural Andalusite Gemstone

කොළඹ, ආභරණ

රු 145,000

දින 42
ආභරණ-කොළඹ - Natural blue sapphire
Natural blue sapphire

කොළඹ, ආභරණ

රු 45,000

දින 44
ආභරණ-කොළඹ - Multi Color Zircon Ear Buckle Earrings
Multi Color Zircon Ear Buckle Earrings

කොළඹ, ආභරණ

රු 1,100

දින 46
ආභරණ-කොළඹ - Hand-wrapped multi-level bracelet
Hand-wrapped multi-level bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 450

දින 59
ආභරණ-කොළඹ - Retro system leather bracelet
Retro system leather bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 550

දින 59
ආභරණ-කොළඹ - Stainless steel star three-star bracelet
Stainless steel star three-star bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 599

දින 59
ආභරණ-කොළඹ - Skull braided magnetic buckle bracelet
Skull braided magnetic buckle bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 650

දින 59
ආභරණ-කොළඹ - Korean lion simple men's bracelet
Korean lion simple men's bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 450

දින 59
ආභරණ-කොළඹ - Hand-woven Bracelet
Hand-woven Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 499

දින 59
ආභරණ-කොළඹ - Handmade braided bracelet
Handmade braided bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 499

දින 59

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!