වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ආභරණ

ආභරණ-කොළඹ - Geometric Full Necklace
Geometric Full Necklace

කොළඹ, ආභරණ

රු 1,250

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - tiger aye bracelet
tiger aye bracelet

කොළඹ, ආභරණ

රු 2,100

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Gem lot
Gem lot

කොළඹ, ආභරණ

රු 15,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - BLUE SAPPHIRE
BLUE SAPPHIRE

කොළඹ, ආභරණ

රු 95,000

දින 10
ආභරණ-කොළඹ - Kandyan jewellery
Kandyan jewellery

කොළඹ, ආභරණ

රු 45,000

දින 16
ආභරණ-කොළඹ - Silver Chain
Silver Chain

කොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 25
ආභරණ-කොළඹ - Silver Plated Earings
Silver Plated Earings

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 790

දින 30
ආභරණ-කොළඹ - Simple Floral Stoned Bracelet
Simple Floral Stoned Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 450

දින 33
ආභරණ-කොළඹ - Layered Red Bracelet
Layered Red Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 550

දින 33
ආභරණ-කොළඹ - Thick silver anklet bracelet
Thick silver anklet bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 299

දින 33
ආභරණ-කොළඹ - 925 Silver chain
925 Silver chain

කොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 36
ආභරණ-කොළඹ - MJ067 - Chain rope braided necklace
MJ067 - Chain rope braided necklace

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 599

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ064 - Angel Wings Leather Necklace
MJ064 - Angel Wings Leather Necklace

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 450

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ066 - Fish bone pendant jewelry
MJ066 - Fish bone pendant jewelry

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 499

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ065 - Bull Head Pendant Necklace
MJ065 - Bull Head Pendant Necklace

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 499

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ063 - Medieval Crown Wand necklace
MJ063 - Medieval Crown Wand necklace

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 499

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ062 - Men's pendant Necklace
MJ062 - Men's pendant Necklace

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 650

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ061 - Black series four sets of ring
MJ061 - Black series four sets of ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 650

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ059 - Retro compiled leather bracelet
MJ059 - Retro compiled leather bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 550

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ055 - Korean style red dragon bracelet
MJ055 - Korean style red dragon bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 550

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ039 - Exaggerated iron bracelet
MJ039 - Exaggerated iron bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 899

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - MJ044 - Two-tone diamond men's ring
MJ044 - Two-tone diamond men's ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 999

දින 38
ආභරණ-කොළඹ - MJ046 - Stainless Steel mens Arrow Ring
MJ046 - Stainless Steel mens Arrow Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 850

දින 38
ආභරණ-කොළඹ - MJ047 - Stainless Steel mens Ring
MJ047 - Stainless Steel mens Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 850

දින 38
ආභරණ-කොළඹ - MJ052 - Inlaid black stones retro ring
MJ052 - Inlaid black stones retro ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 899

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!