වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 251 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ආභරණ

ආභරණ-කොළඹ - ITALY silver chain
ITALY silver chain

කොළඹ, ආභරණ

රු 10,500

පැය 5
ආභරණ-කොළඹ - 925 Silver chain
925 Silver chain

කොළඹ, ආභරණ

රු 10,500

පැය 5
ආභරණ-කොළඹ - Kakani & pearl Silver Ring
Kakani & pearl Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

පැය 11
ආභරණ-කොළඹ - Natural Gems Silver Ring
Natural Gems Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,500

පැය 11
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Gents Ring
Blue Sapphire Gents Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

පැය 11
ආභරණ-කොළඹ - Silver Plated Bracelet Charm Bangle Cuff
Silver Plated Bracelet Charm Bangle Cuff

කොළඹ, ආභරණ

රු 420

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Women's Heart Bracelet Watch
Women's Heart Bracelet Watch

කොළඹ, ආභරණ

රු 1,080

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Women’s Fashion Leather Cute Bracelet:
Women’s Fashion Leather Cute Bracelet:

කොළඹ, ආභරණ

රු 400

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Women’s Crystal Rhinestone Cuff Bracelet
Women’s Crystal Rhinestone Cuff Bracelet

කොළඹ, ආභරණ

රු 460

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Gemstones Silver Ring
Gemstones Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Amethyst Pendant Silver
Amethyst Pendant Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - 925 silver chain
925 silver chain

කොළඹ, ආභරණ

රු 12,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Yellow Sapphire Ring Silver
Yellow Sapphire Ring Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 15,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Silver ring
Silver ring

කොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire 1.75ct Natural
Blue Sapphire 1.75ct Natural

කොළඹ, ආභරණ

රු 43,750

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - 18 Carat Gold Plated Wedding
18 Carat Gold Plated Wedding

කොළඹ, ආභරණ

රු 1,500

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Silver pendant
Silver pendant

කොළඹ, ආභරණ

රු 5,200

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Nawarathna Gems Ring Handmade
Nawarathna Gems Ring Handmade

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Natural yellow sapphire
Natural yellow sapphire

කොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Red Coral Ring Silver
Red Coral Ring Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Natural padmaraga
Natural padmaraga

කොළඹ, ආභරණ

රු 30,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Natural blue sapphire
Natural blue sapphire

කොළඹ, ආභරණ

රු 25,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Silver Plated Bracelet Charm Bangle
Silver Plated Bracelet Charm Bangle

කොළඹ, ආභරණ

රු 420

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Women's Silver Plated Chain Bracelet
Women's Silver Plated Chain Bracelet

කොළඹ, ආභරණ

රු 360

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Kornerupine Rare Gemstone
Kornerupine Rare Gemstone

කොළඹ, ආභරණ

රු 25,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!