වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 366 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ආභරණ

ආභරණ-කොළඹ - Colombia Emerald
Colombia Emerald

කොළඹ, ආභරණ

රු 100,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Blue sapphire stone with ring
Blue sapphire stone with ring

කොළඹ, ආභරණ

රු 25,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Silver pendent with pure gem stone
Silver pendent with pure gem stone

කොළඹ, ආභරණ

රු 4,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Ring
White Sapphire Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Amethyst Gem Pendant
Amethyst Gem Pendant

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 8,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Pink Sapphire Ring ( Ruby )
Pink Sapphire Ring ( Ruby )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Kakanil Gemstone Ring
Kakanil Gemstone Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Pachcha & Sudunil Ring
Pachcha & Sudunil Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Tiger Eye Braclet
Tiger Eye Braclet

කොළඹ, ආභරණ

රු 2,300

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Original Siver Chain
Original Siver Chain

කොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Natural Sapphire Crystal
Natural Sapphire Crystal

කොළඹ, ආභරණ

රු 25,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Earings
Earings

කොළඹ, ආභරණ

රු 450

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Red Coral Gents Ring (රතු කොරල්)
Red Coral Gents Ring (රතු කොරල්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Women's heart bracelet
Women's heart bracelet

කොළඹ, ආභරණ

රු 340

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Natural Yellow Sapphire Gems- 14.75cts
Natural Yellow Sapphire Gems- 14.75cts

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 50,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Natural Blue Sapphire Gems-10.30
Natural Blue Sapphire Gems-10.30

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 60,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Natural Yellow Sapphire Gems-5.50ct
Natural Yellow Sapphire Gems-5.50ct

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 50,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Natural Spinels Gems Lot-1200cts
Natural Spinels Gems Lot-1200cts

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 78,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Nawarathne Gem Sets
Nawarathne Gem Sets

කොළඹ, ආභරණ

රු 2,300

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Tiger Eye Beets Bangles
Tiger Eye Beets Bangles

කොළඹ, ආභරණ

රු 1,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Blue Moonstone lot wanted
Blue Moonstone lot wanted

කොළඹ, ආභරණ

රු 15,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Natural Unheated Blue Sapphires 4.45 Ct, 3.80 Ct
Natural Unheated Blue Sapphires 4.45 Ct, 3.80 Ct

කොළඹ, ආභරණ

රු 100,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Natural Unheated Pathmaraja 1.25 Ct
Natural Unheated Pathmaraja 1.25 Ct

කොළඹ, ආභරණ

රු 35,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Nawarathna Ring Silver
Nawarathna Ring Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Natural Unheated Pink Sapphire 7.16 Ct
Natural Unheated Pink Sapphire 7.16 Ct

කොළඹ, ආභරණ

රු 150,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!