දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3 KW Solar System - (Unit 300-360 kWh)
3 KW Solar System - (Unit 300-360 kWh)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 495,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 5 KW Solar System - (Unit 500-600 kWh)
5 KW Solar System - (Unit 500-600 kWh)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 795,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 4 KW Solar System for Units 400 - 480 Consumers
4 KW Solar System for Units 400 - 480 Consumers

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 650,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3 KW Solar System - ශුද්ධ ගිණුම්කරණ ක්‍රමය
3 KW Solar System - ශුද්ධ ගිණුම්කරණ ක්‍රමය

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 495,000

දින 14
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - DENYO 45KVA Generator DCA45SPH
DENYO 45KVA Generator DCA45SPH

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,598,000

දින 42
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PV Solar System-2 KW
PV Solar System-2 KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 350,000

දින 46
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 1000 W Solar System
1000 W Solar System

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 275,000

දින 46
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3 KW Solar Power System
3 KW Solar Power System

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 495,000

දින 48
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 4 KW -Solar Power System (Units 400 - 480)
4 KW -Solar Power System (Units 400 - 480)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 650,000

දින 50
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 5 KW Solar System (500-600 UNITS)
5 KW Solar System (500-600 UNITS)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 795,000

දින 50
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2 KW Solar System
2 KW Solar System

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 350,000

දින 51
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3000 W Solar Panel System
3000 W Solar Panel System

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 495,000

දින 56
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Solar System - 5 KW-සූර්ය බල සංග‍්‍රාමය
Solar System - 5 KW-සූර්ය බල සංග‍්‍රාමය

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 795,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!