දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-මාතර - House for Rent - Matara
House for Rent - Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-මාතර - Annex - Matara, Walgama
Annex - Matara, Walgama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-මාතර - Rooms for Short Term and Long Rent Matara
Rooms for Short Term and Long Rent Matara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-මාතර - Annex for rent in Matara | Madiha
Annex for rent in Matara | Madiha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-මාතර - House For rent Midigama
House For rent Midigama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 49,000 මසකට

දින 24
කොටස් සහ කාමර-මාතර - Room for Rent - Matara
Room for Rent - Matara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,500 මසකට

දින 28
කොටස් සහ කාමර-මාතර - Annex Rent In Matara
Annex Rent In Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 2

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 24,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-මාතර - House For Rent in Matara
House For Rent in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 43
කොටස් සහ කාමර-මාතර - Room for rent in Matara
Room for rent in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 2,000 මසකට

දින 48
කොටස් සහ කාමර-මාතර - Annex for rent in Matara town
Annex for rent in Matara town

කාමර: 1, නානකාමර: 2

මාතර, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,500 මසකට

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!