වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතලේ හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Activa 3g 2018
Honda Activa 3g 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,700

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Twister 2018
Honda Twister 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,170

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda XR 2018
Honda XR 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,700

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Het Bs - IV 2018
Honda Het Bs - IV 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,570

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Dio DIX 2018
Honda Dio DIX 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,970

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Benly GEAR 5 1999
Honda Benly GEAR 5 1999

36,985 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Hornet 250 2013
Honda Hornet 250 2013

8,998 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 550,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda STUNNER 2015
Honda STUNNER 2015

32,000 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

14,000 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda CB Hornet 160 2016
Honda CB Hornet 160 2016

15,700 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda PCX Push Start 2016
Honda PCX Push Start 2016

17,000 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 655,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

18,000 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Roadmaster 1981
Honda Roadmaster 1981

80,000 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

15,000 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Hornet 2018
Honda Hornet 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,500

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Grazia DLX 2018
Honda Grazia DLX 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

8,900 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 47
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

2,227 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!