වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ආභරණ

ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Ring
White Sapphire Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

පැය 1
ආභරණ-කොළඹ - Amethyst Gem Pendant
Amethyst Gem Pendant

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 8,000

පැය 2
ආභරණ-කොළඹ - Pink Sapphire Ring ( Ruby )
Pink Sapphire Ring ( Ruby )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

පැය 2
ආභරණ-කොළඹ - Kakanil Gemstone Ring
Kakanil Gemstone Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

පැය 2
ආභරණ-කොළඹ - Pachcha & Sudunil Ring
Pachcha & Sudunil Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

පැය 2
ආභරණ-කොළඹ - Red Coral Gents Ring (රතු කොරල්)
Red Coral Gents Ring (රතු කොරල්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Nawarathna Ring Silver
Nawarathna Ring Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Pink Sapphire Ring (රතු මැණික)
Pink Sapphire Ring (රතු මැණික)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 8,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Band Ring
Blue Sapphire Band Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Gems Ring (සුදු නිල්)
White Sapphire Gems Ring (සුදු නිල්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - Kakanil Gems Ring ( Dark Blue Sapphire )
Kakanil Gems Ring ( Dark Blue Sapphire )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Gems Ring ( Sudu Nil )
White Sapphire Gems Ring ( Sudu Nil )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - Moonstone Twisted Ring
Moonstone Twisted Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Band Ring
Blue Sapphire Band Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - Green Tourmaline Ring (Pachcha)
Green Tourmaline Ring (Pachcha)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - Nawarathna Gems Ring
Nawarathna Gems Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Gem Ring (නිල් මැණික්)
Blue Sapphire Gem Ring (නිල් මැණික්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,500

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Natural Pearl Ring
Natural Pearl Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Silver Name Plate Bracelet
Silver Name Plate Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)
Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Red Coral Ring
Red Coral Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Green Tourmaline & White Sapphire Ring
Green Tourmaline & White Sapphire Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)
Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Heart Ring
Blue Sapphire Heart Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Gomeda Gems Ring ( Hessonite )
Gomeda Gems Ring ( Hessonite )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!