වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ආභරණ

ආභරණ-කොළඹ - Multicolor Stones Pendant
Multicolor Stones Pendant

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Pearl Earrings
Pearl Earrings

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Amethyst Gems Ring
Amethyst Gems Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Ring ( Sudunil )
White Sapphire Ring ( Sudunil )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Diana Inspired Blue Sapphire Ring
Diana Inspired Blue Sapphire Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,500

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Natural Pink Sapphire ( Ruby )
Natural Pink Sapphire ( Ruby )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 10,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Amethyst Gemstone Ring
Amethyst Gemstone Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Green Tourmaline Gemstone Ring (පච්ච)
Green Tourmaline Gemstone Ring (පච්ච)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 15,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Ring
Blue Sapphire Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Pushparaga Gemstone Ring
Pushparaga Gemstone Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Yellow Sapphire Ladies Ring (Pushparaga)
Yellow Sapphire Ladies Ring (Pushparaga)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Tigers Eye Silver Bangle
Tigers Eye Silver Bangle

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 12,000

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Tigers Eye Bracelet 18mm
Tigers Eye Bracelet 18mm

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Red Coral Gents Ring
Red Coral Gents Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Pushparaga Gems Pendant (පුෂ්පරාග)
Pushparaga Gems Pendant (පුෂ්පරාග)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Red Garnet Heart Ring
Red Garnet Heart Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,500

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Rose Quartz Bracelet 10mm
Rose Quartz Bracelet 10mm

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Infinity Ring
Blue Sapphire Infinity Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Red Tigers eye bracelet 10mm
Red Tigers eye bracelet 10mm

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,500

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Tigers Eye Bracelet Red 16mm
Tigers Eye Bracelet Red 16mm

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Green Tourmaline Ring ( Pachcha )
Green Tourmaline Ring ( Pachcha )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 7
ආභරණ-කොළඹ - Pachcha & White Sapphire Pendant
Pachcha & White Sapphire Pendant

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 8
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Band Ring ( නිල් මැණික )
Blue Sapphire Band Ring ( නිල් මැණික )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 8
ආභරණ-කොළඹ - Red Garnet Heart Ring
Red Garnet Heart Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,500

දින 8
ආභරණ-කොළඹ - Tigers Eye Bracelet
Tigers Eye Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!