වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ආභරණ

ආභරණ-කොළඹ - Nawarathna Ring Silver
Nawarathna Ring Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Band Ring
Blue Sapphire Band Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-කොළඹ - Red Garnet Silver Ring
Red Garnet Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

පැය 3
ආභරණ-කොළඹ - Blue Topaz Pendant
Blue Topaz Pendant

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 12,500

පැය 6
ආභරණ-කොළඹ - Silver Bracelet
Silver Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 19,000

පැය 6
ආභරණ-කොළඹ - Pushparaga Gems Ring (පුෂ්පරාග)
Pushparaga Gems Ring (පුෂ්පරාග)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 8,000

පැය 6
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Ring
White Sapphire Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Pachcha & Sudunil Ring
Pachcha & Sudunil Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Red Coral Gents Ring (රතු කොරල්)
Red Coral Gents Ring (රතු කොරල්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Nawarathna Ring Silver
Nawarathna Ring Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - Pink Sapphire Ring (රතු මැණික)
Pink Sapphire Ring (රතු මැණික)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 8,000

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Band Ring
Blue Sapphire Band Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Gems Ring (සුදු නිල්)
White Sapphire Gems Ring (සුදු නිල්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Gems Ring ( Sudu Nil )
White Sapphire Gems Ring ( Sudu Nil )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Kakanil Gems Ring ( Dark Blue Sapphire )
Kakanil Gems Ring ( Dark Blue Sapphire )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Green Tourmaline Ring (Pachcha)
Green Tourmaline Ring (Pachcha)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Gem Ring (නිල් මැණික්)
Blue Sapphire Gem Ring (නිල් මැණික්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,500

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Natural Pearl Ring
Natural Pearl Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Silver Name Plate Bracelet
Silver Name Plate Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)
Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Red Coral Ring
Red Coral Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Green Tourmaline & White Sapphire Ring
Green Tourmaline & White Sapphire Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)
Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Heart Ring
Blue Sapphire Heart Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Kakanil Gems Ring
Kakanil Gems Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Pink Sapphire Ring (Ruby)
Pink Sapphire Ring (Ruby)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Yellow Sapphire Gem Ring (පුෂ්පරාග)
Yellow Sapphire Gem Ring (පුෂ්පරාග)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!