වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ආභරණ

ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Earrings silver
Blue Sapphire Earrings silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

පැය 12
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire engagement ring
Blue Sapphire engagement ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

පැය 13
ආභරණ-කොළඹ - Blue Topaz Silver Ring
Blue Topaz Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Nawarathna Ring Silver
Nawarathna Ring Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire silver ring
Blue Sapphire silver ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - Pearl Earrings Silver
Pearl Earrings Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,000

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - Amethyst Silver Ring
Amethyst Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,000

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - Green Tourmaline ( Pachcha ) pendant
Green Tourmaline ( Pachcha ) pendant

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 3
ආභරණ-කොළඹ - New Silver Chain
New Silver Chain

කොළඹ, ආභරණ

රු 6,500

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Moonstone Ring
Moonstone Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,000

දින 10
ආභරණ-කොළඹ - Moonstone Silver Ring
Moonstone Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 10
ආභරණ-කොළඹ - Silver Purple Sapphire Gems Ring
Silver Purple Sapphire Gems Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 10
ආභරණ-කොළඹ - Silver Blue Sapphire Band Ring
Silver Blue Sapphire Band Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 10
ආභරණ-කොළඹ - Blue sapphire Gems Ring
Blue sapphire Gems Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 10
ආභරණ-කොළඹ - Turquoise Silver Ring
Turquoise Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 13
ආභරණ-කොළඹ - Green Tourmaline Gemstones ( Pachcha )
Green Tourmaline Gemstones ( Pachcha )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 10,000

දින 27
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Ring ( Sudu Nil )
White Sapphire Ring ( Sudu Nil )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 32
ආභරණ-කොළඹ - Gold plated Bangles
Gold plated Bangles

කොළඹ, ආභරණ

රු 500

දින 33
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Gemstone
Blue Sapphire Gemstone

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 50,000

දින 34
ආභරණ-කොළඹ - Natural Green Tourmaline (පච්ච)
Natural Green Tourmaline (පච්ච)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 9,500

දින 37
ආභරණ-කොළඹ - Aquamarine Gemstone Pendant
Aquamarine Gemstone Pendant

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 38
ආභරණ-කොළඹ - Padmaraga Gemstone (පද්මරාජ)
Padmaraga Gemstone (පද්මරාජ)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 38
ආභරණ-කොළඹ - Ruby & Yellow Sapphire Ring
Ruby & Yellow Sapphire Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 38
ආභරණ-කොළඹ - Nawarathna Ring (නවරත්න මුදු)
Nawarathna Ring (නවරත්න මුදු)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 38
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Gems Ring
Blue Sapphire Gems Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!