වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ආභරණ

ආභරණ-කොළඹ - Pearl Earrings
Pearl Earrings

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Red Coral Gents Ring (රතු කොරල්)
Red Coral Gents Ring (රතු කොරල්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,000

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Nawarathna Ring Silver
Nawarathna Ring Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 1
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Band Ring
Blue Sapphire Band Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Gems Ring (සුදු නිල්)
White Sapphire Gems Ring (සුදු නිල්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Kakanil Gems Ring ( Dark Blue Sapphire )
Kakanil Gems Ring ( Dark Blue Sapphire )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Gems Ring ( Sudu Nil )
White Sapphire Gems Ring ( Sudu Nil )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 2
ආභරණ-කොළඹ - Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)
Moonstone Ring (චන්ද්‍රකාන්ති මැණික්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Heart Ring
Blue Sapphire Heart Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Amethyst Ladies Ring (ඇමතිස්ට්)
Amethyst Ladies Ring (ඇමතිස්ට්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,800

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Kakanil Gems Ring
Kakanil Gems Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 7,500

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - Blue Sapphire Earrings
Blue Sapphire Earrings

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 4
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Dharmachakra Pendant
White Sapphire Dharmachakra Pendant

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,000

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Natural Ruby Ring (රතු මැණික)
Natural Ruby Ring (රතු මැණික)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 9,500

දින 5
ආභරණ-කොළඹ - Pachcha Gems Ring ( පච්ච )
Pachcha Gems Ring ( පච්ච )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Red Coral Ring (රතු කොරල්)
Red Coral Ring (රතු කොරල්)

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 4,500

දින 6
ආභරණ-කොළඹ - Yellow Sapphire & Ruby Ring
Yellow Sapphire & Ruby Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 10,000

දින 8
ආභරණ-කොළඹ - Yellow Sapphire Ring ( පුෂ්පරාග මැණික් )
Yellow Sapphire Ring ( පුෂ්පරාග මැණික් )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 9,000

දින 8
ආභරණ-කොළඹ - Emerald & Ruby Ring
Emerald & Ruby Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 12,500

දින 8
ආභරණ-කොළඹ - Red Garnet Silver Ring
Red Garnet Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 8
ආභරණ-කොළඹ - White Sapphire Ring( සුදු නිල් , ගෝමේද )
White Sapphire Ring( සුදු නිල් , ගෝමේද )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 5,500

දින 10
ආභරණ-කොළඹ - Silver Bracelet
Silver Bracelet

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,900

දින 26
ආභරණ-කොළඹ - Cricket Pendant In Silver
Cricket Pendant In Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,000

දින 26
ආභරණ-කොළඹ - Gomeda Silver Ring ( ගෝමේද )
Gomeda Silver Ring ( ගෝමේද )

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 3,500

දින 26
ආභරණ-කොළඹ - Natural Gems Silver Ring
Natural Gems Silver Ring

සාමාජිකයාකොළඹ, ආභරණ

රු 6,500

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!