මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාකරු රැකියා අවස්ථා | කෝට්ටේ

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි