දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

විනාඩි 22
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,500,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in kottawa
A luxury house in kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 3Storey Modern House for Sale in Kottwa
3Storey Modern House for Sale in Kottwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale in Siddamulla
Brand New House For Sale in Siddamulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - house for sale
house for sale

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 2 Stored House For Sale In Kottawa
2 Stored House For Sale In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - KOTTAWA BRAND NEW HOUSE FOR SALE
KOTTAWA BRAND NEW HOUSE FOR SALE

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 4BR Modern House for Sale in Kottwa
4BR Modern House for Sale in Kottwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Commercial Building for Sale - Mattegoda
Commercial Building for Sale - Mattegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New Luxury House For sale kottawa
Brand New Luxury House For sale kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in Kottawa
A luxury house in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Newly Build Two Story House in Kottawa
Newly Build Two Story House in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 185,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA
02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Brand new house (2 storey )
Brand new house (2 storey )

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - 6B+1B Annex Kottawa-NEW BUILT
6B+1B Annex Kottawa-NEW BUILT

කාමර: 7, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE Kottawa
HOUSE FOR SALE Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House For Sale
House For Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - UPSTAIRS HOUSE SALE IN MATTEGODA
UPSTAIRS HOUSE SALE IN MATTEGODA

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - house for sale in Kottwa
house for sale in Kottwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!