දැන්විම් 132 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale Kottawa
Brand New House For Sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Kottawa
House for Sale - Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa 100m to highlevel
House for sale in Kottawa 100m to highlevel

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 19,800,000

නිවාස-කොළඹ - New House for Sale Kottawa
New House for Sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

නිවාස-කොළඹ - House B/new Two story for sale -Kottawa
House B/new Two story for sale -Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - නිවස විකිණීමට - මත්තේගොඩ
නිවස විකිණීමට - මත්තේගොඩ

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kottawa ( Brahmanagama)
House For Sale In Kottawa ( Brahmanagama)

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,900,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single House Sale in Kottawa
Brand New Single House Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,700,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House with 22P land in Kottawa Junction
House with 22P land in Kottawa Junction

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 40,700,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 2 story brand new house in maththegoda
2 story brand new house in maththegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New hous sale in Kottawa horahena
Brand New hous sale in Kottawa horahena

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Kottawa
House for Sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,800,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Kottawa
House for Sale - Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Architect Designed 6BR Modern Luxury House for Sale
Architect Designed 6BR Modern Luxury House for Sale

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House in Kottawa
House in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in Kottawa
A luxury house in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Beauty House Kottawa
Beauty House Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 5,970,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 2 story House for sale in Maththegoda
2 story House for sale in Maththegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House Fof Sale In Kottawa
House Fof Sale In Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House in Kottawa
House in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA
02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in - Kottawa
House for Sale in - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale - Kottawa
Brand new house for sale - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - NSB || Hose in Mattegoda
NSB || Hose in Mattegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - 2 Store House for Sale - Kottawa
2 Store House for Sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!