දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Designer House at Kottawa for Sale...
Designer House at Kottawa for Sale...

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House in Kahathuduwa
House in Kahathuduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kotte
House for sale in Kotte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

නිවාස-කොළඹ - Newly Build House at Kottawa
Newly Build House at Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

නිවාස-කොළඹ - Luxury two story house sale in Kottawa
Luxury two story house sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,800,000

නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE AT KOTTAWA (TWIN)
HOUSE FOR SALE AT KOTTAWA (TWIN)

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Mattegoda Housing
Mattegoda Housing

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Designer House at Kottawa for Sale...
Designer House at Kottawa for Sale...

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale In Kottawa
House for Sale In Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,800,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for sale in Kottawa
Luxury House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New House in Kottawa
Brand New House in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,800,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - A brand-new house in mattegoda
A brand-new house in mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Under construction house in maththegoda
Under construction house in maththegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,900,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Clear Deed House In Kottawa
Clear Deed House In Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Mattegoda
House For Sale in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,600,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale in kottawa
House for sale in kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,200,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE IN KOTTAWA
BRAND NEW HOUSE IN KOTTAWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Mattegoda
House for sale in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House On Your Land Kottawa
House On Your Land Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 5,950,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Kottawa
Luxury House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Two storied house for sale in Kottawa
Two storied house for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House For Sale @ Kottawa
House For Sale @ Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for sale in kottawa
House for sale in kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,400,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,200,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!