දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale in Rukmalgama
Luxury house for sale in Rukmalgama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Kottawa
Brand new house for sale Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - 2story house for sale in Kottawa
2story house for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 10 P SALE KOTTAWA
02 STORY HOUSE & 10 P SALE KOTTAWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

පැය 14
නිවාස-කොළඹ - 2 Storied New Beautiful House - Kottawa
2 Storied New Beautiful House - Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

නිවාස-කොළඹ - A house for sale in Mattegoda
A house for sale in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Upstair house for sale in kottawa
Upstair house for sale in kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For sale in Rukmale
House For sale in Rukmale

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand-new house. In kottawa
Brand-new house. In kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kottawa
House for sale - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 2 story brand new house for sale-Kottawa
2 story brand new house for sale-Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in Kottawa
A luxury house in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Beauty House Kottawa
Beauty House Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 5,970,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House for sale at Kottawa
Two Storied House for sale at Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,200,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale in Kotttawa
Brand New House for Sale in Kotttawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,600,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Two storied house for sale Kottawa
Two storied house for sale Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Mattegoda
Brand new house for sale in Mattegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - 02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA
02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House With Land For Sale In Kottawa
House With Land For Sale In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale in Rukmalgama
Luxury house for sale in Rukmalgama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,800,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale - Kottawa
Brand new house for sale - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for sale in kottawa
House for sale in kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!