මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කිලිනොච්චිය හිදී භෝග, ධාන්‍ය සහ පැල වර්ග විකිණීමට

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි