දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - European Piano
European Piano

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Piano Antique (over 100 years old)
Piano Antique (over 100 years old)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Badminton Racquet Yonex Carbonex 35
Badminton Racquet Yonex Carbonex 35

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - LI-NING Racquets
LI-NING Racquets

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,200

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - YAMAHA POWER AMPLIFIRE
YAMAHA POWER AMPLIFIRE

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Home Gym Machine
Home Gym Machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - DJM 850 PIONEER
DJM 850 PIONEER

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 160,000

දින 4
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - TRAMPOLINES FROM AUSTRALIA
TRAMPOLINES FROM AUSTRALIA

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 79,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Coins
Antique Coins

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Mi band 2
Mi band 2

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 7
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique lamp ලන්තෑරුම
Antique lamp ලන්තෑරුම

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket Equipment
Cricket Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Bonn 2000w Amp
Bonn 2000w Amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 8
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-ගම්පහ - Baby mattress and pillow
Baby mattress and pillow

ගම්පහ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 1,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - SOUND KING 15 Inch
SOUND KING 15 Inch

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Imported Professional Violin
Imported Professional Violin

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - YAMAHA ORGAN PSR E423
YAMAHA ORGAN PSR E423

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 31,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha gittar F370
Yamaha gittar F370

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 23,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket set
Cricket set

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Home gym bicycle
Home gym bicycle

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new Tabla pair
Brand new Tabla pair

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - T bar rowing & Shoulder press bench
T bar rowing & Shoulder press bench

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - TECHNICS EQUALIZER - SH-Z250
TECHNICS EQUALIZER - SH-Z250

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand New F cut Guitar
Brand New F cut Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 14
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-ගම්පහ - CARNIVOR MASS 10 LBS - SUPPLEMENTS USA
CARNIVOR MASS 10 LBS - SUPPLEMENTS USA

ගම්පහ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 15
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-ගම්පහ - Gold STANDARD 1OLB USA WHEY
Gold STANDARD 1OLB USA WHEY

ගම්පහ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 16,600

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Fitness Equipment
Fitness Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!