දැන්විම් 127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Speaker Pair
Speaker Pair

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - MECHANICAL BOUNCER 8 PLAYERS 20 FEET
MECHANICAL BOUNCER 8 PLAYERS 20 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 995,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new Acoustic Guitar
Brand new Acoustic Guitar

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Equalizer
Equalizer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Mixer
Mixer

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Lead guitar
Lead guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,500

දින 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - DISNEY GIANT PLAY PARK 36 X 23 21 FEET
DISNEY GIANT PLAY PARK 36 X 23 21 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 795,000

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dbx digital gate
Dbx digital gate

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new Semi Acoustic Guitar
Brand new Semi Acoustic Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new Melodica
Brand new Melodica

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,100

දින 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - TRAMPOLINES FROM AUSTRALIA
TRAMPOLINES FROM AUSTRALIA

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 79,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - QSC Power amplifier USA 1600 watt
QSC Power amplifier USA 1600 watt

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 36,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Ornament clocks 2010071
Ornament clocks 2010071

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 28,060

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Piano Antique Ronish/ Tischler Berlin
Piano Antique Ronish/ Tischler Berlin

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - See Power Obitrack Machine
See Power Obitrack Machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - පැරණි අලි කෙන්දක්
පැරණි අලි කෙන්දක්

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Grand Father Clock
Grand Father Clock

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 181,500

දින 6
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Binocular 50*1000m
Binocular 50*1000m

ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 4,500

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new semi acoustic guitar
Brand new semi acoustic guitar

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Shaker Bottles
Shaker Bottles

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 800

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - SEVEN STAR LASER LIGHT
SEVEN STAR LASER LIGHT

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Full Body Gym with AB Glider
Full Body Gym with AB Glider

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Selmer Saxophone
Selmer Saxophone

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill BT3300
Treadmill BT3300

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 8
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-ගම්පහ - Baby cot
Baby cot

ගම්පහ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 4,950

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha Trumpet
Yamaha Trumpet

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 10
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-ගම්පහ - Feeding chair
Feeding chair

ගම්පහ, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 3,500

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!