දැන්විම් 103 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Vr Dual Pods (virtual Reality) with Screen
Vr Dual Pods (virtual Reality) with Screen

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - New Indian Tabla
New Indian Tabla

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,750

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar Amp
Guitar Amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Yamaha Psr E433
Yamaha Psr E433

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 36,000

දින 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - FIRE TRUCK - BRAND NEW 16.5X13X13 FEET
FIRE TRUCK - BRAND NEW 16.5X13X13 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 475,000

දින 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - CARS BOUNCER BRAND NEW 16.5X13 X13 FEET
CARS BOUNCER BRAND NEW 16.5X13 X13 FEET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 475,000

දින 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - BOUNCER AIR BLOWERS
BOUNCER AIR BLOWERS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 36,000

දින 2
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Rc Mini Master Planes Kits
Rc Mini Master Planes Kits

ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 6,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Jbl Speaker
Jbl Speaker

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand New Melodica
Brand New Melodica

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand New Eq Semi Violin
Brand New Eq Semi Violin

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,999

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym equipment
Gym equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 700,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - ROLAND XP 50 WITH HARD CASE
ROLAND XP 50 WITH HARD CASE

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - 5KG KETTLE BELL
5KG KETTLE BELL

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,750

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Wireless Microphone
Wireless Microphone

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,999

දින 7
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-ගම්පහ - Used Children Books
Used Children Books

ගම්පහ, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 250

දින 7
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Vr Dual Pods (virtual Reality) with Screen
Vr Dual Pods (virtual Reality) with Screen

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,150,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Roland Octapad Spd20 X
Roland Octapad Spd20 X

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar
Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Line Array System
Line Array System

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 155,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new 5 Band EQ Classical guitar
Brand new 5 Band EQ Classical guitar

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Valentines Gift Brand New Guitar
Valentines Gift Brand New Guitar

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Line Array
Line Array

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Piano
Antique Piano

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new Lark violin
Brand new Lark violin

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,750

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Brand new Acoustic guitar
Brand new Acoustic guitar

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!