දැන්විම් 232 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කෑගල්ල - House For Rent Galigamuwa
House For Rent Galigamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 14,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Dehiowita Rubber Estate
Dehiowita Rubber Estate

20.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 750,000 අක්කරයකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land Plot for sale in Molagoda Kegalle
Land Plot for sale in Molagoda Kegalle

80.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 36,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Thulhiriya
House for sale in Thulhiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 5,900,000

දින 1
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කෑගල්ල - Dedugala Holiday Bungalow
Dedugala Holiday Bungalow

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කෑගල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 20,000 රාත්‍රියකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Building for sale in Rambukkana
Building for sale in Rambukkana

4,800 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,650,000

ඉඩම්-කෑගල්ල - කෑගල්ල නගරාසන්නයෙන් අගනා ඉඩමක්
කෑගල්ල නගරාසන්නයෙන් අගනා ඉඩමක්

100.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Mawanella
House for sale in Mawanella

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,000,000

දින 1
Land wanted 10-15 perch

කෑගල්ල, ඉඩම්

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House For Rent Galigamuwa
House For Rent Galigamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 14,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with Home in Rambukkana
Land with Home in Rambukkana

25.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with old house Mawanella
Land with old house Mawanella

39.75 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කෑගල්ල - Sale a 3 storey house in Kegalle
Sale a 3 storey house in Kegalle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 10,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - New Building for rent in Ambepussa
New Building for rent in Ambepussa

4,905 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 275,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Adurapotha
Land for sale in Adurapotha

13.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Rambukkana
Land in Rambukkana

347.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 25,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale in Mawanella
House for Sale in Mawanella

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,850,000

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale In Warakapola
Land For Sale In Warakapola

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale Rambukka
Land for Sale Rambukka

14.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - In pinnawala tourist zone RAMBUKKANA
In pinnawala tourist zone RAMBUKKANA

55.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 67,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Tea and other Plantation In Kithulgala
Tea and other Plantation In Kithulgala

3.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Buildding with Land For Sale Mawanella
Buildding with Land For Sale Mawanella

45,003 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale in Warakapola
House For Sale in Warakapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Kegalle
Land for Sale in Kegalle

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Kegalle
Land for Sale in Kegalle

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 16,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Dehiowita Rubber Estate
Dehiowita Rubber Estate

20.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 750,000 අක්කරයකට

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Karadupana
Land for sale Karadupana

12.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!