දැන්විම් 217 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Building for Rent - Kegalle
Building for Rent - Kegalle

700 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 70,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Valuable Property for Sale in Kegalle
Valuable Property for Sale in Kegalle

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Building for rent in kegalle
Building for rent in kegalle

2,600 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 275,000 මසකට

පැය 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale - Mawanella
House for Sale - Mawanella

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,100,000

පැය 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Commercial building for sale in Mawanella
Commercial building for sale in Mawanella

13,000 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

පැය 6
නිවාස-කෑගල්ල - HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA
HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 7,500,000

පැය 15
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Commercial Purposes Ruwanwella
Land for Commercial Purposes Ruwanwella

78.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale - Kegalle
Land for Sale - Kegalle

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Idamak hettimulla dinen dina diyunu wena nagarayen27
Idamak hettimulla dinen dina diyunu wena nagarayen27

13.21 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kegalle Idamak - dinen dina diyunu wena nagarayen 28
Kegalle Idamak - dinen dina diyunu wena nagarayen 28

16.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Idamak hettimulla /dinen dina diyunu wena nagarayen20
Idamak hettimulla /dinen dina diyunu wena nagarayen20

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - Tow storey house for sale - Mawanella
Tow storey house for sale - Mawanella

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 10,000,000

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Dinen Dina Diyunu Wena Nagarayen - Kegalle
Dinen Dina Diyunu Wena Nagarayen - Kegalle

105.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in kegalle
Land for Sale in kegalle

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Kegalle
Land in Kegalle

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale -Kegalle
Land for sale -Kegalle

8.74 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale - Kegalle
Land for sale - Kegalle

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kitulgala river facing land for sale
Kitulgala river facing land for sale

206.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - පර් 10ක ඉඩම විකිණීමට - රුවන්වැල්ල
පර් 10ක ඉඩම විකිණීමට - රුවන්වැල්ල

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Urapola
Land in Urapola

33.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 36,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කෑගල්ල - House for rent - kegalle
House for rent - kegalle

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කෑගල්ල - House with Land Sale Mawanella
House with Land Sale Mawanella

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale - Mawanella
Land For Sale - Mawanella

11.97 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 220,000 පර්ච් එකකට

දින 3
Land For sale in Kegalle

13.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Cultivated Land for Sale in Kithulgala
Cultivated Land for Sale in Kithulgala

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!