දැන්විම් 208 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Eco Resort Hotel for Sale Kitulgala
Eco Resort Hotel for Sale Kitulgala

125 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Rambukkana
Land for Sale in Rambukkana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 66,500 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කෑගල්ල - Luxury House for Sale in Kegalle
Luxury House for Sale in Kegalle

කාමර: 4, නානකාමර: 5

කෑගල්ල, නිවාස

රු 32,000,000

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land Sale - Rambukkana
Land Sale - Rambukkana

2.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Rambukkana
Land for Sale in Rambukkana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 66,500 පර්ච් එකකට

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Building for Sale in Kegalle
Building for Sale in Kegalle

7,650 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 48,000,000

ඉඩම්-කෑගල්ල - Valuable Property for Sale in Kegalle District
Valuable Property for Sale in Kegalle District

8.5 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Agawood Land - Ruwanwella
Agawood Land - Ruwanwella

4.0 අක්කර

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Well Cultivated 5 Acres Land for Sale in Hatton Road, Yatiyantota.
Well Cultivated 5 Acres Land for Sale in Hatton Road, Yatiyantota.

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale - Rambukkana
House for sale - Rambukkana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,400,000

දින 1
දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - Two Story House for Sale in Kegalle
Two Story House for Sale in Kegalle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Warakapola Facing to Kandy Road
Land for Sale in Warakapola Facing to Kandy Road

77.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කෑගල්ල - House for Rent in - Kegalle
House for Rent in - Kegalle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - කෑගල්ල රඹුක්කන ප්‍රධාන මාර්ගයට නුදුරිිින් වටිනා ඉඩමක්
කෑගල්ල රඹුක්කන ප්‍රධාන මාර්ගයට නුදුරිිින් වටිනා ඉඩමක්

18.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with Home in Rambukkana
Land with Home in Rambukkana

25.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
දින 2
නිවාස-කෑගල්ල - Value Home & Land - Yatiyantota
Value Home & Land - Yatiyantota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale at Karawanalla
Land for Sale at Karawanalla

120.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Building for Rent in Kegalle
Building for Rent in Kegalle

8,000 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 175,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale in - Mawanella
House For Sale in - Mawanella

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Newly Building Hotel for Sale kitulgala
Newly Building Hotel for Sale kitulgala

70.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale in Kegalle Town
House for Sale in Kegalle Town

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 7,800,000

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - බුලත්කොහුපිටිියට අාසන්නයෙන් වටිනා නිවසක් සහිත ඉඩමක්
දින 4
Galak sahitha idamak awashyai

කෑගල්ල, ඉඩම්

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for Sale in Kagalle
Land for Sale in Kagalle

14.5 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - 80 Perches Land with House for sale in Mawanella.
80 Perches Land with House for sale in Mawanella.

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!