දැන්විම් 228 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කෑගල්ල - Land Near Convent in Kegalle
Land Near Convent in Kegalle

9.35 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 695,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කෑගල්ල - ඉතා සාරවත් බිමි කොටසක් විකිනීමට - කෑගල්ල
ඉතා සාරවත් බිමි කොටසක් විකිනීමට - කෑගල්ල

480.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 18,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Building for Rent - Warakapola
Building for Rent - Warakapola

1,600 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 90,000 මසකට

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Building for rent or lease - Ruwanwella
Building for rent or lease - Ruwanwella

975 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale in Kegalla
Land For Sale in Kegalla

15.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale - Mawanella
House for sale - Mawanella

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Wedding hall and resturant for sale
Wedding hall and resturant for sale

5,500 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 31,500,000

දින 1
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land sale mawanella
Land sale mawanella

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Vehicle service station Yatiyantota
Vehicle service station Yatiyantota

2,363 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Mawanella
House for sale in Mawanella

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනිම කෑගල්ල
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනිම කෑගල්ල

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කෑගල්ල - Building for rent - Yatiyantota
Building for rent - Yatiyantota

700 වර්ග අඩි

කෑගල්ල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - 5 Acres Land for Sale at Kitulgala
5 Acres Land for Sale at Kitulgala

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 8,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land with Home in Rambukkana
Land with Home in Rambukkana

25.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

24.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Mawanella
Land for sale Mawanella

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කෑගල්ල - HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA
HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land in Hemmathagama
Land in Hemmathagama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - House for rent in kegalle
House for rent in kegalle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 13,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale ine Halamada
Land for sale ine Halamada

80.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale in Kegalle
Land for sale in Kegalle

90.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Kitulgala river facing land for sale
Kitulgala river facing land for sale

206.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land for sale Karadupana
Land for sale Karadupana

12.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාස-කෑගල්ල - House for rent
House for rent

කාමර: 7, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 60,000

දින 6
නිවාස-කෑගල්ල - HOUSE with LAND Kegalle
HOUSE with LAND Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කෑගල්ල, නිවාස

රු 12,000,000

දින 6
නිවාස-කෑගල්ල - Land & House For Sale-Kegalle
Land & House For Sale-Kegalle

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 22,000,000

දින 6
ඉඩම්-කෑගල්ල - Land For Sale Mawanella
Land For Sale Mawanella

10.0 පර්චස්

කෑගල්ල, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!