මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Sony Xperia X

Sony Xperia X දුරකථන විකිණීමට, කෑගල්ල

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි