මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෙටි කාලීන නිවාඩු නිකේතන කුලියට දීම සඳහා | නුවර

දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි