වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 283 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - රැකියා අබැර්තු - නුවර
රැකියා අබැර්තු - නුවර

Hanthana House

රු 15,000 - 30,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Attendant - Kandy
Room Attendant - Kandy

Hotel Sunray Kandy

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - බර වාහන රියදුරන් - නුවර
බර වාහන රියදුරන් - නුවර

Day light lanka (pvt) ltd

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 4
Accounts Clerk - Kandy

UTD HOLDINGS PVT LTD

රු 22,000 - 30,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - HR Assistant Cum Data Entry Operator
HR Assistant Cum Data Entry Operator

Tulip Clothing Pvt Ltd

රු 20,000 - 25,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Air Ticketing Assistant - Kandy
Air Ticketing Assistant - Kandy

Sunsmart Group Travels (pvt) Ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sales Executives - Kandy
Sales Executives - Kandy

HNR Global Trading Pvt Ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Field Sales Executives - Kandy
Field Sales Executives - Kandy

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - රැකියා අබැර්තු - නුවර
රැකියා අබැර්තු - නුවර

Hanthana House

රු 15,000 - 30,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Mobile Phone Photographer - Island wide
Mobile Phone Photographer - Island wide

ADS king

රු 40,000 - 50,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Computer Operator Cum Book Keeper

P B Dissanayake Stores

රු 45,000 - 48,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Factory Manager - Kundasale

Kandyan Industries

රු 40,000 - 45,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - බරවාහන රියදුරු - නුවර
බරවාහන රියදුරු - නුවර

Pehasara Consulting Service

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සහය කළමනාකරු - ගම්පොල
සහය කළමනාකරු - ගම්පොල

optimo international

රු 32,500 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Attendant - Kandy
Room Attendant - Kandy

Idyllic Vista

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Manager Training - Wattegama
Manager Training - Wattegama

optimo international

රු 42,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Trainee Manager(Male/Female)- Gampola
Trainee Manager(Male/Female)- Gampola

DMI (PVT) LTD

රු 34,000 - 38,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Sales Representative - Kandy

Sugandha House

රු 40,000 - 60,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry Operators - Kundasale
Data Entry Operators - Kundasale

Advertising Firm

රු 10,800 - 32,400

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Attended - Peradeniya
Room Attended - Peradeniya

Hotel shanu

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Pharmacy Assistant - Kandy

Suwasetha Channeled Consultation Service

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - පුහුණු කලමනාකරු - මහනුවර
පුහුණු කලමනාකරු - මහනුවර

optimo international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Nursing Assistant - Kandy
Nursing Assistant - Kandy

Suwasetha Channeled Consultation Service

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Marketing Executive (IT) - Kandy
Marketing Executive (IT) - Kandy

KRISS BUSINESS SOLUTION (PVT) LTD

රු 15,000 - 50,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - House Keeper - Kandy
House Keeper - Kandy

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Assistant Manager - Peradaniya
Assistant Manager - Peradaniya

optimo international

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සුපරීක්ෂක - කටුගස්තොට
සුපරීක්ෂක - කටුගස්තොට

optimo international

රු 42,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!