වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 229 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි නිවාස

නිවාස-නුවර - Luxury House for immediate sale in Kandy
Luxury House for immediate sale in Kandy

කාමර: 6, නානකාමර: 8

නුවර, නිවාස

රු 49,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - House for Sale in Gampola
House for Sale in Gampola

කාමර: 7, නානකාමර: 4

නුවර, නිවාස

රු 26,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - House For sale in Kandy Kundasale
House For sale in Kandy Kundasale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 3,200,000

නිවාස-නුවර - House for Sale in Balagolle, Kandy
House for Sale in Balagolle, Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 19,500,000

නිවාස-නුවර - House for Sale in Kandy Aniwatta
House for Sale in Kandy Aniwatta

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 19,500,000

නිවාස-නුවර - House for sale - Watapuluwa
House for sale - Watapuluwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 8,500,000

නිවාස-නුවර - House For Sale in Kandy
House For Sale in Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for sale in Gampola
House for sale in Gampola

කාමර: 2, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 29,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House For Sale Nawalapitiya
House For Sale Nawalapitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 2,450,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House For Sale - Lewella
House For Sale - Lewella

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for sale in peradeniya
House for sale in peradeniya

කාමර: 8, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for immediate sale in Kandy
House for immediate sale in Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for sale in Pallethalawinna, Kandy
House for sale in Pallethalawinna, Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for sale Gampola
House for sale Gampola

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-නුවර - Kandy - Menikhinna House For Sale
Kandy - Menikhinna House For Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - Kandy - Lewella House For Sale
Kandy - Lewella House For Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-නුවර - Two floor house for sale Peradeniya
Two floor house for sale Peradeniya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 23,000,000

දින 2
නිවාස-නුවර - Brand New House in - Gampola
Brand New House in - Gampola

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House for sale - Kandy
House for sale - Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවර, නිවාස

රු 45,000,000

දින 2
නිවාස-නුවර - Luxury 2story House for Sale kundasale
Luxury 2story House for Sale kundasale

කාමර: 5, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 41,000,000

දින 3
නිවාස-නුවර - House for sale in Kiribathkubura - Kandy
House for sale in Kiribathkubura - Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 16,500,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House for sale in Kandy
House for sale in Kandy

කාමර: 10, නානකාමර: 8

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 16,500,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House in kandy
House in kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House for Sale in Kandy
House for Sale in Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 4
නිවාස-නුවර - 5 Bedroom House For Sale - Kandy
5 Bedroom House For Sale - Kandy

කාමර: 5, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 2,500,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House for Sale in Gampola
House for Sale in Gampola

කාමර: 7, නානකාමර: 4

නුවර, නිවාස

රු 26,000,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House for sale Gelioya
House for sale Gelioya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 7,200,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!