වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 214 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි නිවාස

නිවාස-නුවර - House for Sale in kandy
House for Sale in kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 38,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - 4BR House for Sale in Hanthana, Kandy
4BR House for Sale in Hanthana, Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 17,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - House in kandy
House in kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for Sale - Kengalle
House for Sale - Kengalle

කාමර: 5, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
නිවාස-නුවර - 4 Storied House in Kandy
4 Storied House in Kandy

කාමර: 7, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 6,500,000

නිවාස-නුවර - House for sale in Kandy
House for sale in Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 11,500,000

නිවාස-නුවර - House for sale in Kadugannawa
House for sale in Kadugannawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for Sale in Manikhinna-Kandy
House for Sale in Manikhinna-Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 7,490,000

දින 1
නිවාස-නුවර - Luxury House For Sale In Katugasthota
Luxury House For Sale In Katugasthota

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 34,500,000

දින 2
නිවාස-නුවර - Two storehouse with land - Katugastota
Two storehouse with land - Katugastota

කාමර: 7, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 5,800,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House for sale in Kandy.
House for sale in Kandy.

කාමර: 7, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 19,000,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House for Sale - Amunugama
House for Sale - Amunugama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House for Sale in kandy
House for Sale in kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 38,500,000

දින 3
නිවාස-නුවර - House for Sale in Bokkawala Kandy
House for Sale in Bokkawala Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 3
නිවාස-නුවර - Land With House For sale In Kandy
Land With House For sale In Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 8,900,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House for Sale in Digana
House for Sale in Digana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House for sale - Gurudeniya
House for sale - Gurudeniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 14,500,000

දින 4
නිවාස-නුවර - HOUSE FOR SALE - KANDY
HOUSE FOR SALE - KANDY

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 14,000,000

දින 5
නිවාස-නුවර - Kandy Land With Panoramic View
Kandy Land With Panoramic View

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 5
නිවාස-නුවර - House for Sale in Peradeniya
House for Sale in Peradeniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 5
නිවාස-නුවර - House For Sale in Kandy / Digana
House For Sale in Kandy / Digana

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 6
නිවාස-නුවර - House for sale in Digana
House for sale in Digana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 11,500,000

දින 6
නිවාස-නුවර - House for Sale in Udatalawinna
House for Sale in Udatalawinna

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවර, නිවාස

රු 12,500,000

දින 6
නිවාස-නුවර - House with land sale - Peradeniya
House with land sale - Peradeniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 6
නිවාස-නුවර - House for sale in Kundasale kandy
House for sale in Kundasale kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 42,000,000

දින 6
නිවාස-නුවර - House for sale in Peradeniya
House for sale in Peradeniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 12,375,000

දින 6
නිවාස-නුවර - House for Sale in Kandy
House for Sale in Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 12,500,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!