වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 231 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි නිවාස

නිවාස-නුවර - Kandy House for Sale
Kandy House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 17,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - A Beautiful House for Sale - Gatembe, Peradeniya
A Beautiful House for Sale - Gatembe, Peradeniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 37,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - Luxury House in Kandy
Luxury House in Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 26,500,000

නිවාස-නුවර - House for Sale in Ampitiya
House for Sale in Ampitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for Sale in Kandy
House for Sale in Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 21,500,000

නිවාස-නුවර - House Quick Sale for emigration in kandy
House Quick Sale for emigration in kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for Sale in Kundasale
House for Sale in Kundasale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for Sale - Nawalapitiya
House for Sale - Nawalapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - Newly Built House for Sale Kundasale
Newly Built House for Sale Kundasale

කාමර: 5, නානකාමර: 4

නුවර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for Sale in Digana
House for Sale in Digana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 5,300,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for Sale Haragama
House for Sale Haragama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 2,900,000

දින 1
නිවාස-නුවර - Brand New House for Sale - Gampola
Brand New House for Sale - Gampola

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 8,700,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for sale in Gannoruwa
House for sale in Gannoruwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 23,500,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House for Sale Kandy
House for Sale Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 24,000,000

දින 2
නිවාස-නුවර - Newly Built Modern House for Sale in Gurudeniya Kandy
Newly Built Modern House for Sale in Gurudeniya Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 25,000,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House for Sale in Balagolla
House for Sale in Balagolla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 11,500,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House Near Dharmaraja College Kandy
House Near Dharmaraja College Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 11,000,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House for sale in Ampitiya - Kandy
House for sale in Ampitiya - Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 59,000,000

දින 3
නිවාස-නුවර - සිවුමහල් නිවසක් විකිණීමට - පේරාදෙණිය
සිවුමහල් නිවසක් විකිණීමට - පේරාදෙණිය

කාමර: 10, නානකාමර: 10

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 18,500,000

දින 3
නිවාස-නුවර - House for Sale in Gampola
House for Sale in Gampola

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 3
නිවාස-නුවර - House for sale in Kandy
House for sale in Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 18,000,000

දින 4
නිවාස-නුවර - දෙමහල් නිවසක් කුණ්ඩසාලෙන්
දෙමහල් නිවසක් කුණ්ඩසාලෙන්

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 3,600,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House For Sale Gampola
House For Sale Gampola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 4
නිවාස-නුවර - Three Storied House for Sale in Kandy
Three Storied House for Sale in Kandy

කාමර: 5, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 16,000,000

දින 4
නිවාස-නුවර - House for Sale - Galaha Road Nilabe
House for Sale - Galaha Road Nilabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 13,000,000

දින 5
නිවාස-නුවර - House for sale in gampola
House for sale in gampola

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 5
නිවාස-නුවර - House for Sale in Peradeniya
House for Sale in Peradeniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!