වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 255 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි නිවාස

නිවාස-නුවර - House for sale in katugastota
House for sale in katugastota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 6,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - Housing in Kundasale
Housing in Kundasale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 7,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - House for sale with two shops kandy
House for sale with two shops kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 16,000,000

පැය 1 යි
නිවාස-නුවර - House for sale wattappala[pilimathalawa]
House for sale wattappala[pilimathalawa]

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 14,000,000

නිවාස-නුවර - HOUSE for Mahawaththa
HOUSE for Mahawaththa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 6,950,000

පැය 3
නිවාස-නුවර - House For Sale In Katugastota town
House For Sale In Katugastota town

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 4
නිවාස-නුවර - House for renovation 4km from Kandy town
House for renovation 4km from Kandy town

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 13,500,000

නිවාස-නුවර - House for sale Balagolla
House for sale Balagolla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 6,500,000

නිවාස-නුවර - House for sale in Kundasale
House for sale in Kundasale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 4,700,000

පැය 11
නිවාස-නුවර - House for sale in Gampola
House for sale in Gampola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 6,000,000

පැය 12
නිවාස-නුවර - HOUSE FOR SALE IN PILIMATALAWA
HOUSE FOR SALE IN PILIMATALAWA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 4,200,000

පැය 14
නිවාස-නුවර - Fully tiled house for sale Katugasthota
Fully tiled house for sale Katugasthota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 6,700,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for sale Katugasthota
House for sale Katugasthota

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 1,400,000

දින 1
නිවාස-නුවර - Bungalow for sale In Peradeniya
Bungalow for sale In Peradeniya

කාමර: 5, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for sale in Ampitiya - Kandy
House for sale in Ampitiya - Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 68,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - spacious house in kandy for sale
spacious house in kandy for sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for sale in Kandy
House for sale in Kandy

කාමර: 10+, නානකාමර: 6

නුවර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - KANDY HOUSE FOR SALE
KANDY HOUSE FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House in kandy
House in kandy

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 1
නිවාස-නුවර - Single story house for sale Kandy
Single story house for sale Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House For Sale in Kandy
House For Sale in Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 20,000,000

දින 2
නිවාස-නුවර - Valuable House For Sale in Menikhinna
Valuable House For Sale in Menikhinna

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 7,600,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House For Sale in Kandy / Gampola
House For Sale in Kandy / Gampola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 5,800,000

දින 2
නිවාස-නුවර - House for sale in Hatharaliyadda
House for sale in Hatharaliyadda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 6,800,000

දින 3
නිවාස-නුවර - Clear title of 80 yrs Gampola
Clear title of 80 yrs Gampola

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 13,500,000

දින 3
නිවාස-නුවර - House for sale in Katugasthota
House for sale in Katugasthota

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 45,000,000

දින 3
නිවාස-නුවර - House for sale in katugastota
House for sale in katugastota

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 6,800,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!